Mobilube HD Plus

Ulepszone samochodowe oleje przekładniowe

Mobilube HD 80W-90 oraz 85W-140 to wysokiej jakości samochodowe oleje przekładniowe. Oleje opracowano na bazie wysokorafinowanych olejów bazowych z pakietem nowoczesnych dodatków uszlachetniających. Przeznaczone są dla zastosowań samochodowych, takich jak wysokoobciążone mosty napędowe i przekładnie główne, gdzie występują bardzo wysokie ciśnienia i obciążenia udarowe. ExxonMobil zaleca użycie tych olejów w urządzeniach, w których wymagane są produkty klasy API GL-5.

 

Właściwości i zalety

Nowoczesne zastosowania taboru ciężarowego stawiają rosnące wymagania olejom przekładniowym. Wyższe prędkości obrotowe, momenty obrotowe i obciążenia wymagają ulepszonych receptur, które zapewniając ochronę przeciwzużyciową pozwolą też na optymalizację kosztów eksploatacji. Wydłużenie przebiegów międzyobsługowych stawia wyższe wymagania olejom wsadowym i stosowanym pakietom uszlachetniającym. Oleje Mobilube HD opracowano z myślą o tych wymogach. Główne ich zalety, to:

WłasnościZalety
Dobra stabilność termiczna i odporność na utlenianieWydłużona żywotność elementów układu napędowego
 Zwiększona trwałość uszczelek
Doskonała ochrona przeciwzużyciowa przy małych prędkościach/wysokim momencie obrotowym oraz przeciwzatarciowa przy dużych prędkościachMożliwość przenoszenia wyższych obciążeń
 Redukcja kosztów konser. i wydłużona żywotność podzespołów przekładni
Znakomita ochrona przed rdzą i korozjąRedukcja zużycia mech. i wydłużona trwałość podzespołów
Dobra płynność w niskich temperaturach otoczeniaUłatwienie rozruchu
Kompatybilność z powszechnie stosowanymi materiałami uszczelkowymiMinimalne ryzyko wycieku i zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia

 

Zastosowanie

     Zalecany przez ExxonMobil do użytku w następujących aplikacjach:

  • Wysokoobciążone mosty napędowe i przekładnie główne, wymagających spełnienia normy API GL-5
  • Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i parki pojazdów roboczych
  • Zastosowania „terenowe”, w tym branże budowlana, wydobywcza, górnictwo odkrywkowe i rolnictwo
  • Inne wysokoobciążone przekładnie maszynowe i pojazdowe, w tym o trybach hipoidalnych, eksploatowane w warunkach obciążeń udarowych, wysokich prędkości i niskich momentów lub niskich prędkości i wysokich momentów obrotowych

 

Specyfikacje

 

Mobilube HD spełnia lub przewyższa następujące wymagania:80W-9085W-140
API GL-5XX

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

 

Własności Mobilube HD80W-9085W-140
Klasa Lepkości SAE80W-9085W-140
Lepkość kin., ASTM D 445  
cSt w 40ºC136328
cSt w 100ºC14.525.3
Wskaźnik lepkości, ASTM D 227010597
Temp. płynięcia, ºC, ASTM D 97-30-18
Temp. zapłonu, ºC, ASTM D 92202224
Ciężar właściwy w 15ºC kg/l, ASTM D 40520.900.91

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterytstyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.