Mobil Delvac™ City Logistics R 5W-30

MOBIL DELVAC CITY LOGISTICS R 5W-30

Mobil Delvac City Logistics R 5W-30 to wysokiej jakości olej silnikowy o bardzo niskiej zawartości popiołu siarczanowego, zaprojektowany z zamiarem przedłużenia trwałości i utrzymania sprawności systemów redukcji emisji spalin w pojazdach z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi.

 

Właściwości i zalety

•  Przyczynia się do utrzymania sprawności systemów emisji spalin zarówno w pojazdach z silnikami Diesla, jak i benzynowymi.

•  Umożliwia przedłużoną eksploatację w podwyższonych temperaturach bez oksydacyjnego gęstnienia oleju i pogarszania jego właściwości.

• Zapewnia doskonałą płynność w niskich temperaturach umożliwiając łatwe uruchamianie silnika w zimie i szybką cyrkulację oleju w silniku.

• Nadaje się do stosowania w lekkich pojazdach użytkowych zarówno z silnikami benzynowymi, jaki i wysokoprężnymi.

 

Zastosowania

ExxonMobil rekomenduje produkt Mobil Delvac™ City Logistics R 5W-30 przy wymagających warunkach jazdy:

     •  Lekkie pojazdy dostawcze marki Renault, które potrzebują oleju silnikowego spełniającego specyfikację RN0720

     •  Lekkie dostawcze pojazdy lub vany, które potrzebują oleju silnikowego spełniającego specyfikację ACEA C4

     • Silniki benzynowe oraz silniki wysokoprężne z filtrami cząstek stałych (DPF) i katalizatorami

     • Normalne warunki pracy oraz warunki okresowo cięższe (wliczając w tym jazdę w trybie miejskim)

 

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Renault RN0720

MB-Approval 226.51

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA C4

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

68

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,5

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,07

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens, [°C], ASTM D93

200

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,850

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-36

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx