Unirex™ EP 2 jest wysokiej jakości smarem łączącym technologię kompleksowego mydła litowego z najnowszą technologią wzbogacania polimerowego, co czyni z niego produkt o doskonałej przyczepności, odporności na wymywanie wodą, charakteryzujący się mechaniczną stabilnością i wydajnośą w wysokich temperaturach. Nawet po długotrwałym mieszaniu z wodą smar Unirex EP 2 zachowuje swoją konsystencję, przyczepność i właściwości przeciwrdzewne. Unirex EP 2 zapewnia dobrą ochronę przed korozją i doskonałą ochronę przed zużyciem przy ekstremalnie wysokim ciśnieniu, nawet w warunkach obciążeń uderzeniowych.

Smar Unirex EP 2 jest szczególnie przydatny w zastosowaniach charakteryzujących się wysokim stopniem zanieczyszczenia wodą. Unirex EP 2 jest zalecany do smarowania ręcznego albo za pomocą smarownic tłokowych, w niekrytycznych systemach centralnych, jak również w siatkowych sprzęgłach elastycznych. Szczególnie nadaje się do smarowania łożysk kół pojazdów.

Karty produtków

 

Właściwości i zalety

WłaściwościZalety i potencjalne korzyści
Opracowany z wykorzystaniem nowoczesnego zagęszczacza w postaci kompleksowego mydła litowegoUmożliwia dłuższą trwałość smaru w wyższych temperaturach niż byłoby to możliwe w przypadku smarów opartych na innych rodzajach mydła.
Wyjątkowo dobre właściwości EP i przeciwzużycioweOchrona i potencjalne wydłużenie okresu eksploatacji sprzętu nawet w trudnych warunkach
Wysoki stopień ochrony przed korozjąZabezpiecza sprzęt przed rdzą i korozją w wysoko obciążonych urządzeniach i pojazdach.
Wysoka odporność na wymywanie i spryskiwanie wodąWykorzystuje nową technologię polimerów.  Zwiększa ona już i tak doskonałe właściwości produktu w zakresie przyczepności oraz na wymywanie wodą.  Zapewnia prawidłowe smarowanie i ochronę nawet w niesprzyjającym wilgotnym środowisku. 
Posiada certyfikat NLGI dla smarów klasy GC-LB Jeden smar do smarowania zarówno łożysk kół jak i podwozia, co potwierdziły wszystkie testy NLGI dla smarów klasy GC-LB.

 

Zastosowania

Unirex EP 2 to doskonały uniwersalny smar do wysoko obciążonych pojazdów samochodowych i urządzeń przemysłowych. Ze względu na doskonałą wodoodporność i ochronę w warunkach ekstremalnie wysokich ciśnień, przewyższa poziomy wydajności konwencjonalnych uniwersalnych smarów przeznaczonych do pracy w warunkach lekkiego do średniego obciążenia.

Unirex EP 2 przekracza wymagania klasy smarów ASTM D 4950 GC-LB stosowanych w łożyskach kół samochodowych i w elementach podwozia.

Unirex EP 2 szczególnie dobrze nadaje się jako smar ogólnego stosowania w łożyskach przeciwciernych pracujących w wysokiej temperaturze. Ponadto jego właściwości w zakresie wycieku smaru są dużym plusem w sytuacjach, kiedy minimalny wyciek ma krytyczne znaczenie.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Unirex EP 2 spełnia lub przewyższa następujące wymagania: 
NLGI GC-LBX

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Unirex EP 2 
Klasa konsystencji NLGI2
ZagęszczaczKompleks Li + polimer
Barwa, wizualnieZielona
Penetracja robocza, 25ºC, ASTM D 217280
Temp kroplenia, °C, ASTM D 2265260 (min)
Lepkość oleju bazowego, ASTM D 445 
cSt w 40ºC 220
Penetracja, ASTM D 217 zmiana 60X i 100,000X, mm/10+30
Test Timken obciążenie OK, ASTM D 2509, kg (lb )60
Ochrona przed korozją, ASTM D 1743spełnia
Odporność na utlenienie, ASTM D 942, Spadek ciśnienia po 100 godz., kPa1
Wyciek z łożysk, ASTM D 4290, g1,3
Aparat czterokulowy, ASTM D 2266, średnica skazy, mm0,47
Aparat czterokulowy EP, ASTM D 2596, obciążenie zespawania, kg315
Test EMCOR, ASTM D 6138, 20% SSW, klasa0,0
Spryskiwanie wodą, ASTM D 4049, % wagowy30
Wymywanie wodą, ASTM D 1264, % wagowy2,1

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa (MSDS). Kartę Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora lub przez Internet. Produkt nie powinien być używany inaczej, niż zgodnie z przeznaczeniem. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.