Przekładnia – przekładnia

Mobil DTE Oil Heavy Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta

Specyfikacje producenta

Mobilgear 600 XP 220 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta
Mobilgear 600 XP 460 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta

Łożysko

Mobil Vactra Oil No. 4 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta