Przekładnia – przekładania planetarna

Mobil DTE 24 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta

Łożysko

Mobilux EP 2 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta