BEACON™ 325 to wysokowydajny smar stworzony specjalnie do smarowania sprzętu precyzyjnego działającego w średnich i niskich temperaturach. Stworzony został z syntetycznych olejów bazowych o bardzo niskiej lepkości i niskiej lotności oraz mydła litowego. BEACON 325 charakteryzuje się dobrą stabilnością mechaniczną, wysokim stopniem odporności na wodę i wyjątkowo dużą stabilnością utleniania. Smar ten ma doskonałe właściwości pracy w niskich temperaturach także przy rozruchu oraz dobrą pompowalność.

BEACON 325 zapewnia doskonałą pracę małych łożysk i małych, lekko obciążonych przekładni, działających w szerokim zakresie temperatur Długi czas smarowania i doskonała stabilność utleniania odpowiadają jego zastosowaniu jako smaru do łożysk w bezobsługowych elementach montowanych w samochodach, samolotach i urządzeniach przemysłowych. Zalecany zakres temperatur pracy dla ciągłego działania dla BEACON 325 wynosi od -50ºC do120ºC.

 

Zalety

BEACON 325 to część produktów smarujących firmy Mobil, uznawanych za ich wysoką jakość, niezawodność i skuteczność działania. Rodzina smarów Mobil spełnia najbardziej rygorystyczne standardy jakościowe. Najważniejszą cechą BEACON 325 jest zastosowany w nim olej syntetyczny, zapewniający optymalną pracę w precyzyjnych urządzeniach w niskich temperaturach. BEACON 325 oferuje następujące cechy:

  • Specjalny syntetyczny olej bazowy zapewnia doskonałe właściwości pracy przy niskich obrotach i w niskiej temperaturze
  • Doskonała stabilizacja utleniania dla przedłużonej żywotności smaru niezbędna dla urządzeń bezobsługowych
  • Bardzo dobra odporność na wodę zapewnia odpowiednie smarowanie nawet w warunkach przypadkowego zanieczyszczenia wodą

Zastosowanie

Uwagi dotyczące zastosowania: BEACON 325 powstał z syntetycznego oleju na bazie estrów organicznych. Ten olej syntetyczny może spowodować zmiękczenie lub napęcznienie pewnych rodzajów tworzyw sztucznych, elastomerów, farb i lakierów. Stopień zmiękczenia lub napęcznienia może zależeć również od temperatury i czasu trwania kontaktu. Dokładniejsze informacje odnośnie kompatybilności materiałów można uzyskać u lokalnego przedstawiciela Mobil.

BEACON 325 zapewnia doskonała pracę małych, niskogabarytowych łożysk i małych, lekko obciążonych przekładni, działających w szerokim zakresie temperatur, w następujących zastosowaniach:

  • Instrumenty i mechanizmy sterujące w marynarce handlowej i wojennej oraz samolotach
  • Przełączniki ograniczeniowe w zaworach
  • Komercyjny i wojskowy sprzęt elektroniczny
  • Bezobsługowe silniki, generatory i podobny sprzęt w motoryzacji, lotnictwie i przemyśle

Specyfikacje

Beacon 325 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:  
DIN 51825
KE1-2-50

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

  Beacon 325
Klasa penetracji NLGI 2
Rodzaj zagęszczacza Litowy
Kolor Brązowy
Penetracja Robocza w temp.25 ºC, [0.1mm] ASTM D 217 285
Temperatura kroplenia, [ºC], ASTM D 2265 180
Lepkość oleju bazowego w temp. 40ºC, [cSt], ASTM D 445 12
Lepkość strukturalna, [P], ASTM D 1092  
w 20 [sec-1] i temp. -40ºC 7,000
w 50 [sec-1] i temp. -40ºC 3,500
Wydzielanie oleju w czasie 30h i w temp. 100ºC, [%wag.], FTMS 791B321.3 4
Zabezpieczenia przed korozją, [-], ASTM D 1743 Spełnia

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.