Mobil Chassis Grease LBZ to półpłynny smar na bazie olejów syntetycznych o klasie konsystencji NLGI 00-000. Jest on przeznaczony do centralnych systemów smarowania szczególnie w pojazdach użykowych i w transporcie samochodowym. Produkt zawiera antyutleniacze, inhibitory przeciwkorozyjne oraz pakiet przeciwzużyciowych dodatków w tym typu EP. Dzięki specjalnej recepturze i półpłynnej konsystencji, Mobil Chassis Grease LBZ charakteryzuje się wyśmienitą płynnością nawet w bardzo niskich temperaturach i przy długich przewodach tłoczenia smaru. Warstwa środka smarnego posiada dobrą przyczepność i pozostaje na powierzchniach nawet w czasie przestojów. Punkty smarowania są szybko pokrywane smarem. Dobra ochrona przed rdzą dotyczy również soli na drogach i związanego z tym niebezpieczeństwa tworzenia się rdzy w punktach smarowania na podwoziu. Mobil Chassis Grease LBZ jest kompatybilny z materiałami uszczelnień takimi jak NBR, ACM i FKM, w temperaturach pracy przewidzianych dla tego typu uszczelnień.

Własności i zalety

WłasnościZalety i potencjalne korzyści
Dobra pompowalność w  centralnych układach smarowania nawet w niskich temperaturachMożliwość racjonalizacji używanych produktów
Przeznaczony do centralnych systemów smarowaniaMniejsze koszty eksploatacyjne w porównaniu ze smarowaniem manualnym ze względu na redukcję kosztów konserwacji i oszczędne stosowanie 
Zredukowane zużycie w warunkach dużego obciążenia i wibracji. Doskonałe własności przeciwzużycioweNiezawodność sprzętu i mniejsza liczba nieplanowanych przestojów
Dobra ochrona przed rdzą i korozją oraz odporność na wymywanie wodąWzmocniona ochrona sprzętu i odpowiednie smarowanie nawet w obecności wody
Kontrolowane wydzielanie olejuZrównoważone właściwości smarowania przyczyniające się do wydłużenia żywotności

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w:

Centralne systemy smarowania wykorzystujące półpłynne smary w transporcie samochodowym w zakresie temperatur roboczych od –50°C do 100°C. 

Zalecany w systemach smarowania smarami półpłynnymi następujących producentów:

  • Willie Vogel AG, Berlin (do -25°C )
  • Mercedes Benz (Sheet 264.0 Smary półpłynne)

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Chassis Grease LBZ posiada dopuszczenia nastepujacych producentów: 
Mercedes BenzMB-Approval 264.0
MANMAN 283 Li-P 0-000

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Chassis Grease LBZ 
Klasa konsystencji NLGI00-000
Lepkość oleju bazowego, ASTM D 445, cSt w 40°C DIN EN IOS 3104 42
Rodzaj zagęszczaczaLitowo
Barwabeżowo- brązowy przezroczysty
Penetracja robocza, 25ºC, ASTM D 217435-445
Temp kroplenia, D 2265, C›160
Aparat 4-kulowy, obciążenie zespawania, N, DIN 51350-42200
Test płynięcia, w -35°C, hPa, DIN 5180550
Zakres temperatur, Działanie ciągłe-40°c to +100°c

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS).  Karty charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony.  Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.