Mobil Clean Industrial

Środek  czyszczący

Mobil Clean Industrial to wysokiej jakości węglowodór o wąskim zakresie temperatur wrzenia bez zawartości chloru. Jest on prawie całkowicie bezwonny i łatwo odparowuje w stosunkowo niskich temperaturach.

Mobil Clean Industrial posiada dobre własności rozpuszczające pozostałości olejowych i smarowych  pozostałych na częściach maszyn  po obróbce metalu. Dzięki niskiemu napięciu powierzchniowemu produkt ten cechuje się bardzo dobrym nawilżeniem powierzchni metalowych, co wpływa na jego doskonałe własności czyszczące. Wąski zakresi temperatur wrzenia sprawia, że Mobil Clean Industrial szybko wyparowuje w temperaturze pokojowej, nie pozostawiając osadu.

Właściwości Mobil Clean Industrial wynikają z doskonałej równowagi pomiędzy temperaturą zapłonu i parowania (szybkością schnięcia) bez ujemnego wpływu na bezpieczeństwo użytkowania. Produkt spełnia wiele norm amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Lekarstw (FDA) w zakresie pośredniego i bezpośredniego użycia w branży spożywczej. 


Własności i zalety

  • Całkowite odparowanie sprawia, że komponenty pozostają czyste i suche.
  • Produkt prawie całkowicie bezwonny.
  • Wysoki poziom czystości bez zawartości chloru
  • Dobre zdolności rozpuszczalne i, co za tym idzie, również wysoki potencjał w zakresie oczyszczania olejowych i tłustych osadów pozostałych na powierzchniach metalowych
  • Prawie całkowicie wolny od węglowodorów aromatycznych
  • Wąski zakres destylacji prowadzi do optymalnych własności w zakresie odparowywania

 


Zastosowania

Mobil Clean Industrial jest zwykle używany do odtłuszczania i oczyszczania części metalowych. Produkt ten jest przyjazną dla środowiska alternatywą dla rozpuszczalników zawierających chlor, takich jak  np. TRI czy tetrachloroetylen, które są wykorzystywane w tego typu aplikacjach.

Mobil Clean Industrial może być używany w następujących aplikacjach czyszczących:

Mobil Clean Industrial jest produktem łatwopalnym i korzystając z niego należy przestrzegać właściwych środków ostrożności.

  • Szczotkowanie, sprayowanie, pokrywanie powierzchni przez zanurzenie
  • Czyszczenie ultrasoniczne
  • Systemy czyszczące płynami, które zostały dostosowane do odtłuszczania parą
  • Duże połączone systemy czyszczące, np. pokrywanie powierzchni przez zanurzanie i sprayowanie.


Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Metoda testowaniaTestJednostkiMobil Clean Industrial
BarwaSaybolt +30
Gęstość w temp. 15°CISO 12185kg/l0,763
Temperatura zapłonu (PM)ISO 2719[°C]58
Właściwości destylacyjne [°C] 
- Początkowy punkt wrzenia  175
- Końcowy punkt wrzenia  195


Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karty Charakterystyki Preparatu Chemicznego można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.