Mobil Pegasus 605

Olej do silników gazowych

Mobil Pegasus™ 605 jest wysokiej jakości olejem do silników gazowych, przeznaczonym głównie do smarowania nowoczesnych, czterosuwowych, średnio- i wysokoobrotowych silników napędzanych paliwem gazowym, zawierającym składniki działające korozyjnie, takie jak siarkowodór czy związki halogenowe (związki zawierające chlor, fluor, itp.). Turbodoładowane silniki są zwykle przystosowane do pracy na mieszankach ubogich, a zwiększone ciśnienia ładowania sprawiają, że do obszarów prowadnic zaworów nie trafia dostateczna ilość oleju, co może prowadzić do zużycia zaworów i prowadnic zaworów. Efekt ten zwiększa także prawdopodobieństwo zużycia i przedostania się do górnych części cylindra kwasów ze związków korozyjnych powstałych podczas spalania. Mobil Pegasus 605 jest olejem do silników gazowych, charakteryzujacym się wyjątkową rezerwą alkaliczną przy niskim poziomie (0,5%) popiołu, co kompensuje negatywny wpływ związków kwasowych na elementy silnika. Doskonałe właściwości przeciwkorozyjne oleju zapobiegają zużyciu na skutek korozji w cylindrach, okolicach zaworów i łożyskach, co pozwala na przedłużenie żywotności silnika i redukcję kosztów eksploatacji. Mobil Pegasus 605 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem i zacieraniem, co pozwala na ograniczenie do minimum zacierania tłoków oraz zużycia tulei cylindrowej i pierścieni tłokowych. Olej ten może być także stosowany do smarowania sprężarek tłokowych sprężających gaz wysypiskowy i biogaz.

W skład oleju Mobil Pegasus 605 wchodzą wysokiej jakości mineralne oleje bazowe połączone z nowoczesnym pakietem dodatków uszlachetniających, o niskiej pozostałości po spopieleniu (popioł siarczanowy). Pakiet ten zapewnia doskonałą ochronę elementów silnika i sprężarki. Olej cechuje się wysoką stabilnością chemiczną i odpornością na utlenianie i nitrację. Pegasus 605 przeciwdziała zużywaniu się mechanizmu rozrządu zaworowego oraz zapewnia ochronę przed tworzeniem się osadów. Korzyści te, w połączeniu z doskonałymi właściwościami detergencyjnymi i dyspergującymi, umożliwiają kontrolę tworzenia się osadów popiołu i węgla, które mogłyby powodować niesprawne działanie silnika i detonacje. Produkt ten można także stosować w silnikach gazowych z katalizatorami.

 

Właściwości i zalety

Olej Mobil Pegasus 605 do silników gazowych zapewnia dodatkową ochronę silników zasilanych zanieczyszczonymi paliwami. Zastosowany w nim pakiet dodatków dyspergujacych i detergentów nowej technologii, pozwala na uzyskanie większej czystości silnika, mniejszego zużycia i lepszych osiągów silnika. Dzięki temu produktowi możliwe jest obniżenie kosztów eksploatacji i zwiększenie wydajności produkcji. Jego doskonała trwałość chemiczna i odporność na utlenianie pozwalają przedłużyć okresy wymiany oleju i zmniejszyć koszty filtracji. Wysoka rezerwa alkaliczna oleju pozwala na jego zastosowanie w silnikach napędzanych paliwami zawierającymi małe i średnie ilości substancji korozyjnych.

Właściwości Zalety i potencjalne korzyści
Optymalna liczba zasadowa (TBN) i rezerwa alkaliczna Kontrola zużycia i korozji przy stosowaniu zanieczyszczonego gazu
Chroni gniazda i przylgnie zaworów w silnikach czterosuwowych
Kontroluje osadzanie się popiołu w komorze spalania i zwiększa trwałość i sprawność świec zapłonowych
Znakomita ochrona przed zużywaniem i zacieraniem Niskie zużycie elementów silnika
Zredukowane zacieranie tulei w wysoko obciążonych silnikach gazowych
Zapewnia doskonałą ochronę przy docieraniu
Doskonała odporność na utlenianie i stabilność chemiczna Czystsze silniki
Dłuższe okresy wymiany oleju
Niższe koszty filtracji
Znakomita odporność na utlenianie i nitrację
Wysoki poziom odporności na korozję Zmniejsza zużycie prowadnic zaworów w czterosuwowych silnikach gazowych
Chroni łożyska kulkowe i elementy wewnętrzne
Wyjątkowe właściwości detergencyjne / dyspergujące Neutralizuje kwasy tworzące się w oleju
  Ochrona elementów cylindra górnego i mechanizmu rozrządu zaworowego
Czystsze silniki
Dłuższa żywotność filtrów
Olej nie zawiera cynku i fosforu Większa efektywność katalizatora i jego żywotność

 

Zastosowania

Uwaga: Silniki napędzane paliwem gazowym o zwiększonym poziomie siarki i związków halogenowych powinny mieć także wyższą temperaturę chłodziwa (płaszcz wodny) i oleju.

  • Silniki gazowe napędzane paliwami o średniej zawartości siarkowodoru (H2S)
  • Silniki napędzane paliwem zawierającym inne związki korozyjne (np. halogenki organiczne), np. gazem wysypiskowym lub biogazem
  • Silniki gazowe czterosuwowe o zapłonie iskrowym z bardzo niskim zużyciem oleju
  • Średnio- lub szybkobieżne silniki czterosuwowe, wyposażone w katalizatory wymagające oleju niskopopiołowego do silników gazowych
  • Silniki zagrożone znacznym zużyciem przylgni zaworów oraz narażone na korozję
  • Sprężarki tłokowe napędzane gazem ziemnym zawierającym związki siarki lub chloru
  • Silniki doładowane i niedoładowane pracujące przy wydajności równej lub przekraczającej wydajność znamionową w wysokich temperaturach

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Pegasus 605 posiada dopuszczenia następujących producentów:  
Waukesha - gaz wysypiskowy  

MTU Onsite Energy Series 400 Gas Engines   

 
MWE GmbH TR 0199-99-2105, Środki smarne do silników benzynowych  

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Pegasus 605  
Klasa lepkości SAE 40
Lepkość kin., ASTM D 445  
cSt w temp. 40ºC 124
cSt w temp. 100ºC 13,2
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 100
Popiół siarczanowy, [w%], ASTM D 874 0.5
TBN #, mg KOH/g, ASTM D 2896 7,1
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -15
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 262
Gęstość w temp. 15,6°C, ASTM D 4052, kg/l 0,89

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.