Mobil Pegasus 605

Olej do silników gazowych

Mobil Pegasus™ 605 to wysokiej jakości olej do silników zasilanych gazem ziemnym, przeznaczony przede wszystkim do smarowania nowoczesnych czterosuwowych silników średnio i wysokoobrotowych napędzanych paliwem, które zawiera korozyjne zanieczyszczenia takie jak siarkowodór, halogenki (związki zawierające chlor, fluor itd). Na ogół są to silniki na mieszanki ubogie, w których zwiększone ciśnienia w kolektorze powstrzymują dopływ dostatecznej ilości środka smarnego do prowadnic zaworów, co skutkuje niskim zużyciem oleju i może prowadzić do zużycia prowadnic zaworów i recesji zaworu. Zwiększa to także ryzyko zużycia i zniszczeń kwasowych górnych elementów cylindra skutkiem działania korozyjnych produktów spalania. Mobil Pegasus 605 to olej do silników gazowych o 0,5% zawartości popiołu i wyjątkowej rezerwie alkalicznej, zaprojektowany tak, aby równoważył negatywne oddziaływanie materiałów kwaśnych na elementy silnika. Te doskonałe właściwości antykorozyjne przyczyniają się do zapobiegania korozyjnemu zużyciu cylindrów, zaworów i łożysk, co może skutkować dłuższą trwałością eksploatacyjną silnika i niższymi kosztami utrzymania. Mobil Pegasus 605 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem i zatarciem, co przyczynia się do minimalizacji zacierania, powstawania wżerów tłoków oraz zmniejszenia zużycie tulei cylindrów i pierścieni tłoków. Olej ten można także stosować do smarowania sprężarek tłokowych na gaz wysypiskowy i z biomasy.

 

Formulacja Mobil Pegasus 605 zawiera wysokiej jakości mineralne oleje bazowe w połączeniu z technologicznie zaawansowanym zestawem dodatków uszlachetniających o niskiej zawartości popiołu służącym zapewnieniu doskonałej ochrony komponentów silników i sprężarek. Produkt ten wykazuje wysoką stabilność chemiczną, odporność na utlenianie i nitrację. Pegasus 605 oferuje wyjątkową odporność na zużycie elementów mechanizmu rozrządu i ochronę przed tworzeniem się osadów. Zalety te w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami detergująco-dyspergującymi przyczyniają się do przeciwdziałania tworzeniu się popiołu i osadów węglowych, które mogłyby powodować obniżenie wydajności silnika i spalanie detonacyjne. Produkt ten nadaje się także do stosowania w silnikach gazowych wyposażonych w konwertery.

 

Właściwości i korzyści

Olej Mobil Pegasus 605 do silników gazowych zapewnia dodatkowy margines ochrony przy zastosowaniach wykorzystujących paliwo zanieczyszczone. Jego doskonałe właściwości detergująco-dyspergujące zapewniają także poprawę czystości silnika, spowalniają jego zużycie i poprawiają osiągi. Zastosowanie tego produktu może spowodować zmniejszenie kosztów konserwacji i zwiększenie wydajności produkcji. Jego doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie może skutkować wydłużeniem okresów pomiędzy wymianą oleju i obniżeniem kosztów jego filtracji. Wysoka rezerwa alkaliczna tego produktu pozwala na jego zastosowanie w silnikach pracujących na paliwie z niską do umiarkowanej zawartością związków korozyjnych w paliwie.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Zoptymalizowana liczba zasadowa TBN i rezerwa alkaliczna

Kontrola zużycia i korozji w aplikacjach, które pracują na bardzo zanieczyszczonych gazach

Ochrona gniazd i przylgni zaworowych w czterosuwowych silnikach

Redukuje ilość osadów w komorze spalania poprawiając skuteczność świec zapłonowych

Doskonałaochrona przed zużyciem i zacieraniem

Mniejsze zużycie elementów silnika

Zmniejszone ryzyko zacierania tulei w wysokoobciążonych silnikach

Zapewnia doskonałą ochronę przy docieraniu

Doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie

Czystsze silniki

Dłuższe okresy pomiędzy wymianami oleju

Niższe koszty filtrów

Doskonała odporność na utlenianie i nitrację

Wysoka odporność na korozję

Zmniejsza ryzyko zużycia rozrządu zaworowego w silniku czterosuwowym

Ochrona łożysk i elementów silnika

Doskonałe właściwości myjąco/dyspergujące

Neutralizuje kwaśne związki powstające podczas spalania w oleju

Ochrona górnej części cylindra i elementów rozrządu zaworowego

Czystsze silniki

Dłuższa trwałość filtrów

Formulacja bez zawartości cynku i fosforu

Poprawia wydajność i przedłuża trwałość reaktorów katalitycznych.

 

Zastosowania

Uwaga: Silniki na paliwo gazowe o podwyższonej zawartości siarki lub halogenów powinny być również wyposażone w chłodzenie (płaszcz wodny) oleju.

 

     •  Silniki gazowe na paliwo o umiarkowanej zawartości siarkowodoru (H2S)

     •  Silniki na paliwo, które zawiera inne składniki o działaniu korozyjnym, takie jak TOHCL (całkowite organiczne halogenki jako chlorki), np. gazy wysypiskowe lub biomasowe.

     •  Czterosuwowe silniki na gaz, z zapłonem iskrowym, o bardzo niskim zużyciu oleju smarnego

     •  Czterosuwowe silniki średnio i wysokoobrotowe wyposażone w konwertery katalityczne, które wymagają oleju do silników gazowych o niskiej zawartości popiołu.

     •  Silniki podatne na zużycie mechanizmu rozrządu zaworowego i na korozję

     •  Sprężarki tłokowe pracujące na gazie ziemnym, który zawiera związki siarki i chloru

     • Silniki o dużej mocy lub wolnossące, pracujące przy lub powyżej znamionowej pojemności w wysokich temperaturach

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Zastosowania z GE Waukesha Engine Landfill Gas - silniki na gaz wysypiskowy GE Waukesha

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Oleje smarne do silników gazowych (CG132, CG170, CG260)

MTU Onsite Energy silniki gazowe serii 400, wszystkie silniki na gaz ziemny i propan

MWM GmbH TR 0199-99-2105, Oleje smarowe do silników gazowych

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

Caterpillar

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 40

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

124

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

100

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,5

Liczba zasadowa - Ksylen / kwas octowy, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

7,0

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-15

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

262

Ciężar wł. w 15,6 C, lb/gal, OBLICZONY

0,89

 

(*) użycie innych, zgodnych z normą ASTM, rozpuszczalników może powodować odmienne rezultaty.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx