Mobilcut 100 New 

Chłodziwo wodne do obróbki metali

Mobilcut to marka linii produktów należących do grupy przemysłowych środków smarnych firmy Mobil, mieszalnych z wodą wysokiej jakości chłodziw do obróbki metali. Formułowane z najlepszej jakości olejów bazowych, dodatków uszlachetniających i emulgatorów bezchlorowe produkty z serii Mobilcut zapewniają niezawodne działanie w szerokim zakresie procesów obróbczych.  Produkty te są odpowiednie do wody o różnym stopniu twardości, wykazują niską skłonność do pienienia, zapewniają długotrwałą ochronę przed korozją narzędzi skrawających i obrabianych elementów.  Niskie wymogi serwisowe i naturalna wysoka stabilność powoduje, że Mobilcut-y są produktami odpowiednimi dla nowoczesnego warsztatu, w którym długi czas pracy produktu, skuteczna obróbka maszynowa oraz względy zdrowotne i środowiskowe są czynnikami wpływającymi na zwiększenie produktywności.  Produkty te są dostarczane w postaci koncentratu i wymagają zmieszania z wodą w miejscu użytkowania.  Wszystkie produkty Mobilcut nie zawierają związków uwalniających formaldehyd (FAD).


Mobilcut 100-New jest konwencjonalnym mlecznym chłodziwem, które łatwo miesza się z wodą o rożnym stopniu twardości tworząc stabilną emulsję.  Wykazuje dobrą stabilność pH i szczególnie nadaje się do twardej wody. Jego uniwersalna wydajność sprawia, że nadaje się do obróbki stali maszynowych i stopów miedzi w lekkich i umiarkowanych operacjach obróbki metali, takich jak frezowanie, toczenie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie i rozwiercanie.

 

Właściwości i zalety

Produkty serii Mobilcut zostały zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności nowoczesnych warsztatów mechanicznych poprzez zapewnienie wysokiej wydajności.

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Stabilny w postaci emulsji i roztworu

Łatwość użytkowania i konserwacji

Wysoka naturalna stabilność w długim okresie czasu

Zwiększona trwałość partii produkcyjnej i mniejsza ilość nieprzyjemnych zapachów

Niewielkie ryzyko pienienia produktu

Ulepszona wydajność, również w układach wysokociśnieniowych

Odporny na tworzenie kleistych pozostałości

Większa czystość elementów obrabiarek

Wysoki stopień ochrony przed korozją

Zmniejsza potrzeby konserwacji maszyn i ponownej obróbki materiałów

Dobra separacja wiórów

Lepsza filtrowalność i wykończenie obrabianej powierzchni

Szeroki zakres zastosowań

Możliwość unifikacji produktów i zmniejszenia zapasów magazynowych

Kompatybilny z olejami do prowadnic serii Mobil Vactra No.

‎Łatwa separacja i usunięcie szlamu olejowego

Neutralny zapach

Przyczynia się do poprawy warunków pracy

 

Zastosowania

Mobilcut 100-New Jego uniwersalna wydajność sprawia, że nadaje się do obróbki stali maszynowych i stopów miedzi w lekkich i średnich operacjach obróbki metali, takich jak frezowanie, toczenie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie i rozwiercanie. Mleczna emulsja. Typowa zawartość oleju mineralnego to 70%. Rekomendowana twardość wody do przygotowania emulsji to 10 to 25 °dH z możliwością do zastosowania wody o twardości do 60°dH w trakcie eksploatacji. Współczynnik refrakcji równa się 1,0. 

Zalecane stężenia dla typowych operacji:

Lekkie stale stopowe - frezowanie, toczenie: 7-12%

Stale węglowe, trudna obróbka: 7-12%

Obróbka aluminium:  7-12%

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Lepkość kinem. w 20°C, [mm2/s], DIN EN ISO 3104

120

Gęstość 15°C, [kg/m3], DIN EN ISO12185

907

pH 5.0% roztw. w wodzie 20 °dH, DIN 51369

9

Wygląd, koncentrat AA.Lab.101

Ciecz, Brązowawa

Wygląd, emulsja 5.0% w wodzie 20 °dH, AA.Lab.101

Mleczna

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx