Mobilcut 210 New 

Chłodziwo wodne do obróbki metali

Mobilcut to marka serii produktów należących do grupy przemysłowych środków smarnych firmy Mobil, mieszalnych z wodą wysokiej jakości chłodziw do obróbki metali, formułowanych z najlepszej jakości olejów bazowych, dodatków i emulgatorów, bezchlorowe produkty serii Mobilcut zapewniają niezawodne działanie w szerokim zakresie procesów obróbczych.  Produkty te są przeznaczone do przygotowania chłodziwa z wodą o różnym stopniu twardości, wykazują niską skłonność do pienienia, zapewniają długotrwałą ochronę przed korozją narzędzi skrawających i obrabianych elementów. Niskie wymogi serwisowe i naturalna wysoka stabilność powoduje, że Mobilcut-y są produktami odpowiednimi dla nowoczesnego warsztatu, w którym długi czas pracy produktu, skuteczna obróbka maszynowa oraz względy zdrowotne i środowiskowe są czynnikami wpływającymi na zwiększenie produktywności.  Produkty te są dostarczane w postaci koncentratu i wymagają rozcieńczenia wodą w miejscu użytkowania. Wszystkie produkty Mobilcut są wolne od produktów uwalniających formaldehyd (FAD).

Mobilcut 210-New jest wysokiej jakości koncentratem mikroemulsji przeznaczonym do przygotowania z wodą o twardości od  5 do 30°dH stabilnej przezroczystej emulsji do obróbki metali. Ze względu na stosunkowo niską zawartość oleju, produkt ten posiada dobre własności w zakresie czyszczenia, chłodzenia i cięcia, co czyni go szczególnie przydatnym w lekkiej i średnio ciężkiej obróbce skrawaniem i przy szlifowaniu.  Skład produktu Mobilcut 210-New powoduje, że jest on szczególnie zalecany do obróbki skrawaniem i do szlifowania żeliwa, gdzie pomaga zachować odpowiednią czystość narzędzia obróbczego.

 

Właściwości i zalety

Produkty serii Mobilcut zostały zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności nowoczesnych warsztatów mechanicznych poprzez zapewnienie wysokiej wydajności:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Tworzy stabilne emulsje i roztwory

Łatwość użytkowania i konserwacji

Wysoka naturalna stabilność w długim okresie czasu

Zwiększona trwałość partii produkcyjnej i mniejsza ilość nieprzyjemnych zapachów

Niewielkie ryzyko pienienia produktu

Ulepszona wydajność, również w układach wysokociśnieniowych

Odporny na tworzenie kleistych pozostałości

Większa czystość elementów obrabiarek

Wysoki stopień ochrony przed korozją

Zmniejsza potrzeby konserwacji maszyn i ponownej obróbki materiałów

Dobra separacja wiórów

Poprawiona filtrowalność i dokładniejsze wykończenie obrabianej powierzchni

Szeroki zakres zastosowań

Możliwość unifikacji produktów i zmniejszenia zapasów magazynowych

Kompatybilny z olejami do prowadnic serii Mobil Vactra No.

‎Łatwa separacja i usunięcie szlamu olejowego

Neutralny zapach

Przyczynia się do poprawy warunków pracy

 

Zastosowania

Mobilcut 210-New: Obróbka metali żelaznych w centrach obróbczych i na pojedynczych obrabiarkach. Mniejsza ilość oleju w celu poprawienia zwilżenia i ochrony przed korozją Odpowiedni do obróbki i szlifowania żeliwa. Podczas obróbki stopów miedzi emulsja może zmienić barwę na zieloną, jednak nie będzie plamić obrabianych elementów.

Mikroemulsja. Typowa zawartość oleju mineralnego to 20%.  Optymalna twardość wody to zakres 5 - 30°dH, w eksploatacji stabilna będzie emulsja przygotowana z wody o twardości nawet 60°dH. Współczynnik refrakcji to 1,5.

 

Zalecane stężenia dla typowych operacji:

Lekkie stale stopowe - frezowanie, toczenie: 5-7%

Szlifowanie powierzchni cylindrycznych i płaskich: 5-7%

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd, koncentrat AA.Lab.101

Żółtawy, lekko mętny

Wygląd, emulsja 4.0% w wodzie 20°dH, AA.Lab.101

Przeświecający

Lepkość kinematyczna w 20°C, [mm2/s], ASTM D7042

190

Gęstość 15°C, [kg/m3], DIN EN ISO12185

960

pH 4.0% w wodzie 20 °dH, DIN 51369

9,9

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx