Mobilfluid 426

Doskonałej jakości wielofunkcyjny olej do maszyn rolniczych

Mobilfluid 426 jest to doskonałej jakości wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy, stworzony po to aby spełniać lub przewyższać wymagania dla olejów hydrauliczno-przekładniowych. Zaawansowana technologia oleju Mobilfluid 426 pozwala na pełne wykorzystanie osiągów nowoczesnych maszyn rolniczych i budowlanych, pracujących często zarówno w różnych warunkach pogodowych jak i eksploatacyjnych. Produkt nowej generacji, łączy wybrane oleje bazowe oraz zaawansowany pakiet dodatków uszlachetniających, zapewniając odpowiednie właściwości smarne wymagane w warunkach intensywnej eksploatacji układów napędowych w sprzęcie rolniczym oraz w maszynach budowlanych. Jest on odpowiedni do obniżania zużycia i poziomu drgań w hamulcach mokrych.

 

Właściwości i zalety

Najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne zastosowane przy produkcji dzisiejszych maszyn budowlanych i rolniczych zaowocowały podniesieniem parametrów eksploatacyjnych takich jak: ładowność, szybkość i niezawodność. Wszystkie te innowacje podniosły wymagania stawiane układom przeniesienia napędu, od których wymaga się przenoszenia coraz wyższych mocy, zwiększonej niezawodności i trwałości. Kontrola tarcia, ochrona przed zużyciem, stabilność termiczna, odporność na ścinanie, ochrona przed rdzą i korozją oraz pompowalność to właściwości, które muszą być optymalnie zrównoważone, aby zapewnić dłuższą żywotność sprzęgła, maksymalne obciążenie dyszla i utrzymać pracę na nierównym terenie w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Mobilfluid 426 pozwala zapewnić wyjątkową sprawność zarówno elementów najnowszych układów napędowych jak i układów hydraulicznych. Kluczowe zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonałe właściwości cierne

Optymalna praca sprzęgła i wału odbioru mocy

Wydłużona żywotność układu, oraz redukcja hałasu

Kompatybilność z powszechnie stosowanymi materiałami w uszczelnieniach

Przedłużona żywotność sprzęgła i redukcja wycieków

Wysoki wskaźnik lepkości i ulepszona odporność na ścinanie

Stała dynamika pracy

Wysoki stopień ochrony przed rdzą, korozją i wytrawianiem metali kolorowych

Ochrona urządzeń pracujących wilgotnych warunkach i w obecności wody oraz zapobieganie przedwczesnemu zużyciu

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach

Dynamika pracy i skuteczne smarowanie w niskich temperaturach otoczenia

Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i EP

Wydłużona trwałość elementów układu, oraz redukcja całkowitych kosztów konserwacyjnych

Dobra stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Ochrona przed powstawaniem osadów, wydłużona trwałość uszczelnienia oraz wydłużona żywotność sprzętu i środka smarnego

Uniwersalne właściwości i zastosowania

Zmniejszenie liczby niezbędnych środków smarnych oraz uniknięcia pomyłek przy ich stosowaniu

Dobra filtrowalność

Możliwość utrzymania układu w czystości zapewniającego jego sprawne działanie

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Wysokoobciążone skrzynie biegów, mechanizmy różnicowe, przekładnie główne, systemy sterowania hydraulicznego, wspomaganie systemów kierowniczych, hamulce mokre, układy PTO przenoszenia napędu i napędy hydrostatyczne

     Maszyny robocze stosowane w rolnictwie, przemyśle budowlanym i w górnictwie odkrywkowym

     •  Uzupełnianie ubytków i wymiana oleju w układach napędowych

     • Nie nadaje się do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów samochodów osobowych

     • Zalecane przez ExxonMobil w zastosowaniach wymagających smarów klasy API GL-4 we wszystkich przekładniach, poza przekładniami hipoidalnymi

     •  Potencjalny zamiennik dla olejów silnikowych zalecanych dla układów hydraulicznych i napędowych

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten posiada dopuszczenia następujących producentów urządzeń:

VOLVO WB-101

 

Produkt ten jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

AGCO Powerfluid 821 XL

Allison C-4

API GL-4

Caterpillar TO-2

CNH MAT 3505/ MAT3525

CNH MAT 3525

Denison UTTO/THF

FORDNH FNHA-2-C-201.00

FORD ESN-M2C134-D

JICASE MS 1204

JOHN DEERE JDM J20D

MASSEY FERGUSON CMS M1145

MASSEY FERGUSON CMS M1143

MASSEY FERGUSON CMS M1141

MASSEY FERGUSON CMS M1135

New Holland WB NWH 410B

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

KUBOTA UDT

Test w wysokociśnieniowej pompie łopatkowej ASTM D6973 (Eaton 35VQ)

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Lepkość Brookfielda w -20°C, mPa.s, ASTM D2983

3800

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,889

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

228

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

9,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

59

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-36

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

149

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx