Mobilfluid 426

Najwyższej jakości wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy

Mobilfluid 426 jest to najwyższej jakości wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy, stworzony po to aby spełniać lub przewyższać wymagania dla olejów hydrauliczno-przekładniowych. Zaawansowana technologia oleju Mobilfluid 426 pozwala na pełne wykorzystanie osiągów nowoczesnych maszyn rolniczych i budowlanych, pracujących często zarówno w różnych warunkach pogodowych jak i eksploatacyjnych. Produkt nowej generacji, łączy wybrane oleje bazowe oraz zaawansowany pakiet dodatków uszlachetniających, zapewniając odpowiednie właściwości smarne wymagane w warunkach intensywnej eksploatacji układów napędowych w sprzęcie rolniczym oraz w maszynach budowlanych. Jest on odpowiedni do obniżania zużycia i poziomu drgań w hamulcach mokrych.

 

Właściwości i zalety

Najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne zastosowane przy produkcji dzisiejszych maszyn budowlanych i rolniczych zaowocowały podniesieniem parametrów eksploatacyjnych takich jak: ładowność, szybkość i niezawodność.  Wszystkie te innowacje podniosły wymagania stawiane układom przeniesienia napędu, od których żąda się przenoszenia coraz wyższych mocy, zwiększonej niezawodności i trwałości. Oleje wykorzystywane w tych układach musi charakteryzować wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej, dobra stabilność termiczna, odpowiednia odporność na utlenianie i ścinanie oraz dobra pompowalność.Wszystkie te cechy w konsekwencji wpływają na wydłużenie żywotności poszczególnych elementów układu napędowego redukując jednocześnie całkowite koszty eksploatacyjne. Mobilfluid 426 pozwala zapewnić wyjątkową sprawność zarówno elementów najnowszych układów napędowych jak i układów hydraulicznych. Najważniejsze korzyści:

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Odpowiednio dobrana charakterystyka lepkościowa

Optymalna praca sprzęgła i wału odbioru mocy
Wydłużona żywotność układu, oraz redukcja hałasu

Kompatybilność z powszechnie stosowanymi materiałami uszczelnień

Przedłużona żywotność sprzęgła i redukcja wycieków

Wysoki wskaźnik lepkości i ulepszona odporność na ścinanie

Stała dynamika pracy

Wysoki stopień ochrony przed rdzą, korozją i korozją metali kolorowych

Ochrona urządzeń w mokrych i wilgotnych warunkach oraz zapobieganie przedwczesnemu zużyciu

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach

Dynamika pracy i skuteczne smarowanie w niskich temperaturach otoczenia

Doskonałe własności przeciwzużyciowe

Wydłużona żywotność elementów układu, oraz redukcja całkowitych kosztów eksploatacyjnych

Wysoka stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Ochrona przed powstawaniem osadów, oraz możliwość wydłużenia okresów międzyobsługowych dyktowanych przez producentów urządzeń

Uniwersalne właściwości i zastosowania

Możliwość zmniejszenia ilości niezbędnych środków smarnych, oraz uproszczenie prac smarowniczych

Dobra filtrowalność

Możliwość utrzymania układu w czystości zapewniającej sprawne jego działanie

 

Zastosowania

       Zastosowania zalecane przez ExxonMobil:
  • Wysokoobciążone skrzynie biegów, mechanizmy różnicowe, przekładnie główne, systemy sterowania hydraulicznego, przekaźniki mocy, hamulce mokre, wały odbioru mocy i napędy hydrostatyczne
  • Maszyny robocze stosowane w rolnictwie, przemyśle budowlanym i w kamieniołomach
  • Dolewanie i wymiana oleju w układach napędowych
  • Nie należy stosować w przekładniach automatycznych samochodów osobowych
  • Zalecane przez ExxonMobil w zastosowaniach wymagających smarów klasy API GL-4 we wszystkich przekładniach, poza przekładniami hipoidalnymi
Potencjalny zamiennik dla olejów silnikowych zalecanych dla układów hydraulicznych i napędowych

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobilfluid 426 został dopuszczony przez następujących producentów urządzeń:

 

Volvo WB 101

ZF-TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

 

Mobilfluid 426 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:

 

Kubota UDT

ASTM D6973 (Eaton 35VQ)

X

 

Mobilfluid 426 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

 

API GL-4

X

AGCO Powerfluid 821 XL

X

Allison C-4 (tylko zastosowania do maszyn rolniczych)

X

Caterpillar TO-2

X

CNH MAT 3505/ MAT 3525

X

Denison UTTO/THF

X

FNHA-2-C-201.00

X

Ford ESN-M2C-134-D

X

J. I. Case MS 1204-07/09

X

John Deere J20C

X

Massey Ferguson MF M-1145, M-1143, M-1141, M-1135

X

New Holland WB NWH 410B
X
 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilfluid 426

 

Lepkość, ASTM D 445

 

cSt w 40ºC

59

cSt w 100ºC

9,7

Lepkość Brookfielda w -20°C (cP)

3800

Wskaźnik lepkości ASTM D 2270

149

Temp. płynięcia, °C, ASTM D 97

-36

Temp. zapłonu, °C, ASTM D 92

228

Gęstość w 15ºC kg/l, ASTM D 4052

0,889

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterytstyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.