Somentor EL 45

Wysokiej jakości oleje do walcowania na zimno

Oleje Serii Somentor™ EH oraz EL to w wysokiej jakości oleje jakości do walcowania na zimno o formulacji z wysokiej jakości olejami bazowymi oraz starannie dobranymi dodatkami poprawiającymi smarowność, nośność i odporność na utlenianie w skrajnych warunkach walcowania na zimno.  Oleje Serii Somentor E nadają się do zimnego walcowania metali żelaznych i nieżelaznych i oferują niezrównaną wszechstronność, umożliwiając optymalne osiągi pod względem otrzymywanej redukcji, szybkości i czystości.

 

Właściwości i zalety

Formulacja olejów Serii Somentor EH oraz EL służy zapewnieniu jakości produkcji walcowanych na zimno elementów z wysokowęglowej stali nierdzewnej oraz miedzi i jej stopów. Główne właściwości i korzyści ze stosowania :

 • Specjalistyczny skład chemiczny umożliwia optymalne osiągi pod względem schematów przepustów, mocy walcowni i osiąganej przejrzystości.
 • Doskonała filtrowalność umożliwia osiągnięcie optymalnej trwałości.
 • Minimalna skłonność do tworzenia mydeł, dzięki wysokiej stabilności chemicznej i odporności na utlenianie
 • Właściwości skutecznego chłodzenia osiągnięte dzięki niskiej lepkości i doskonałej efektywności smarowania.
 • Wysoka stabilność chemiczna i odporność na utlenianie minimalizuje potrzebę dolewek uzupełniających w trakcie użytkowania, to także przedłuża trwałość kąpieli chłodzącej.
 • Możliwość dopasowania bardziej dokładnych/wymagających warunków eksploatacyjnych poprzez mieszanie uzupełniających się produktów.

 

Zastosowania

Oleje Serii Somentor EH oraz EL zapewniają skuteczne smarowanie, chłodzenie i filtrowanie we wszystkich zastosowaniach walcowniczych, nawet w trudnych warunkach. Te oleje do plastycznej obróbki metali zaleca się do następujących zastosowań:

 • Walcowanie na zimno wysokowęglowej stali nierdzewnej, oraz miedzi i jej stopów
 • Nadaje się do stosowania z walcarkami o czterech i sześciu hi, walcarkami wielowalcowymi o 20 hi oraz z wielowalcowymi walcarkami tandemowymi.
 • Oleje Somentor EL 45/EH 45 można stosować w celu skompensowania wzrostu lepkości, odpowiednio, olejów Somentor EL 70 / EH 70 w trakcie eksploatacji.
 • Oleje Serii Somentor EL zapewniają doskonałe osiągi w procesach wyżarzania beznalotowego.
 • Olej Somentor EH 70 nadaje się do operacji rektyfikacji i polerowania taśmowego.
 • Produkty Serii Somentor E nadają się do stosowania w systemach hydraulicznych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń, w zależności od tego, czy pompy nadają się do olejów o niskiej lepkości.
 • Oleje Serii Somentor E, z wyjątkiem oleju Somentor EH 45, nadają się do stosowania w systemach łożysk zapasowych walcarek wielowalcowych.

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Seria Somentor EH

 

 

 

 

Klasa

EH 45

EH 70

EL 45

EL 70

Wygląd, kolor

Jasny i przejrzysty

Jasny i przejrzysty

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Lepkość kinematyczna, ASTM D 445

 

 

 

 

mm2/s w 40ºC

4,2

7,53

4,2

7,3

mm2 /s w 100ºC

 

 

 

 

Temp. płynięcia, °C, ASTM D 97

-15

-27

-12

-21

Temp. zapłonu, °C, ASTM D 92

136

158

142

158

Gęstość w 15º C kg/l, ASTM D 4052

830

857

823

851

Liczba kwasowa, mgKOH/g

‹0,05

‹0,05

‹0,05

‹0,05

Liczba kwasowa, mgKOH/g, ISO 6293

30

30

9

9

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub w Internecie pod adresem (wstawić adres www). Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska