Somentor A

Oleje do walcowania na zimno

Somentor AH 45, AH 70 oraz AL 70 to wysokiej jakości oleje do walcowania na zimno metali żelaznych i nieżelaznych. Formulacja tych olejów składa się z wysokiej jakości olejów bazowych i dodatków do zastosowań tocznych, specjalnie dobranych, aby spełnić wysokie wymagania tych aplikacji.


Właściwości i zalety

Formulacja olejów Serii Somentor A służy skutecznemu zapewnieniu jakości produkcji walcowanych na zimno elementów ze stali lub metali nieżelaznych.  Główne właściwości i korzyści ze stosowania :

  • Przejrzyste wykończenie powierzchni walcowanego metalu
  • Czyste parowanie w procesie wyżarzania, co zapobiega pozostałościom/osadom
  • Łatwa filtracja, co przedłuża trwałość oleju
  • Przydatność dla szerokiej gamy metali
  • Niska lepkość oleju Somentor AH45 poprawia skuteczność chłodzenia i umożliwia mieszanie w celu oszczędnego dostosowania lepkości olejów AH 70 i Al 70 do walcowania na zimno.


Zastosowania

Oleje Serii Somentor A zapewniają niezawodne i skuteczne smarowanie oraz chłodzenie w wielu różnych zastosowaniach do walcowania na zimno.

  • Produkty Serii Somentor A, odpowiednie dla szerokiej gamy metali żelaznych i nieżelaznych, mogą być stosowane do walcowanej na zimno wysokowęglowej, austenitycznej i ferrytycznej stali nierdzewnej, a także miedzi i jej stopów.
  • Oleje Serii Somentor A nadają się do stosowania w walcowniach o dowolnej konfiguracji, w tym walcarkami wielowalcowymi od 4 do 20.
  • Produkty Serii Somentor A nadają się do smarowania łożysk zapasowych w walcarkach wielowalcowych.
  • Można je stosować tam, gdzie w systemach filtracyjnych wykorzystuje się aktywne oraz/ lub pasywne filtry diatomowe.
  • Oleje Serii Somentor A nadają się do stosowania w systemach hydraulicznych walcowni w celu zmniejszenia zanieczyszczeń, w zależności od tego, czy pompy nadają się do olejów o niskiej lepkości.


Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Somentor A

Klasa

AH 45

AH 70

AL 70

Wygląd, widok

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Lepkość kinematyczna, ISO 3104

 

 

 

mm2/s w 40ºC

4,2

7,3

7,2

Temp. płynięcia, [ºC], ISO 3016

-6

-6

-6

Temp. zapłonu, ºC, ISO 2592

140

152

160

Gęstość w 15º C kg/l, ASTM D 4052

822

852

850

Liczba kwasowa, mgKOH/g, ISO 6618

‹0,05

‹0,1

‹0,1


Zdrowie i bezpieczeństwo

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub w Internecie pod adresem (wstawić adres www). Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.