Mobil Rarus 800 seria

Środki smarne do sprężarek powietrza

Oleje Mobil Rarus™ 800 to seria najwyższej jakości olejów przeznaczonych głównie do smarowania wysokoobciążonych powietrznych sprężarek tłokowych; nie są one jednak zalecane do sprężarek stosowanych w aparatach oddechowych. Oleje te zostały opracowane z myślą o spełnianiu i przekraczaniu wymogów największych producentów sprężarek. Ich skład oparty jest na syntetycznych olejach bazowych, dostosowanych do konstrukcji sprężarek oraz zaawansowanym technologicznie pakiecie dodatków uszlachetniających gwarantującym wyjątkowe właściwości w zakresie ochrony sprzętu i niezawodność działania sprężarek pracujących w warunkach, w których produkty na bazie oleju mineralnego nie spełniają wymogów. Seria Mobil Rarus 800 zapewnia wysoką ochronę przeciwzużyciową oraz doskonałą odporność na utlenianie i degradację termiczną, znacznie przewyższające możliwości olejów mineralnych. Unikalna formuła tych olejów przyczynia się do obniżenia kosztów konserwacji przez zminimalizowanie problemów sprzętowych oraz zmniejszenie osadów na zaworach.

 

Środki smarne Mobil Rarus serii 800 znacznie zmniejszają ryzyko pożarów i wybuchów w porównaniu do produktów na bazie olejów mineralnych. Charakteryzują się one praktycznie brakiem tworzenia się osadów i wyższymi temperaturami samozapłonu, co poprawia zarówno wydajność, jak i bezpieczeństwo. Ich wyjątkowe właściwości w zakresie oddzielania wody redukują problemy z tworzeniem się emulsji i przenoszeniem zanieczyszczeń do dalszej części instalacji i sprzętu. Oleje te są rekomendowane lub posiadają aprobaty wielu wiodących producentów sprężarek.

 

Właściwości i zalety

Stosowanie olejów serii Mobil Rarus 800 może przyczynić się do zwiększenia czystości sprężarek i redukcji osadów w porównaniu z konwencjonalnymi olejami mineralnymi, co umożliwia wydłużenie okresów między serwisowych. Ich doskonała odporność na utlenianie oraz stabilność termiczna pozwala na bezpieczne przedłużenie okresu eksploatacji przy jednoczesnym ograniczeniu tworzenia się szlamu i osadów. Oleje te oferują wyjątkowo skuteczną ochronę przed zużyciem i korozją, co przyczynia się do wydłużenia żywotności sprzętu i usprawnia jego działanie.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wysokowydajne syntetyczne oleje bazowe

Znacznie szersze możliwości działania w porównaniu do olejów mineralnych

Większe bezpieczeństwo

Niska zawartość popiołu i węgla

Lepsze działanie zaworów

Redukcja osadów w liniach wylotowych

Ograniczenie ryzyka pożarów i eksplozji w liniach wylotowych

Poprawa działania sprężarki

Wyjątkowa odporność na utlenianie i stabilność termiczna

Przedłużona trwałość oleju

Dłuższa żywotność filtra

Niższe koszty konserwacji

Dobra zdolność przenoszenia obciążeń

Mniejsze zużycie pierścieni, cylindrów, łożysk i przekładni

Doskonałe własności oddzielania wody

Zmniejszone przenoszenie zanieczyszczeń do dalszych komponentów sprzętowych

Zmniejszone tworzenie się szlamu w skrzyni korbowej i liniach wylotowych

Zmniejszona podatność na zatykanie koalescerów

Mniejsze ryzykotworzenia się emulsji

Skuteczne zabezpieczenie przed rdzą i korozją

Lepsza ochrona zaworów i niższe zużycie pierścieni i cylindrów

 

Zastosowania

Oleje serii Mobil Rarus 800 są zalecane do jedno- i wielostopniowych sprężarek powietrza, choć nie są zalecane do sprężarek w aparatach oddechowych. Są one szczególnie skuteczne w przypadku ciągłej pracy przy temperaturach wylotu do 200°C. Są one odpowiednie dla modeli sprężarek tłokowych i obrotowych, przy czym oleje o niższej lepkości używane są głównie w sprężarkach obrotowych. Nadają się do maszyn tłokowych i obrotowych, gdzie stosuje się środki smarne o niższych klasach lepkości, głównie do sprężarek obrotowych. Produkty serii Mobil Rarus 800 są kompatybilne ze wszystkimi metalami wykorzystywanymi przy budowie sprężarek oraz ze środkami smarnymi do sprężarek opartymi na oleju mineralnym, jednak domieszka innych olejów obniża ich wydajność. Są kompatybilne ze wszystkimi metalami używanymi do budowy sprężarek oraz ze środkami smarnymi na bazie oleju mineralnego, ale domieszki pogorszą ich właściwości użytkowe. Oleje serii Mobil Rarus 800 są kompatybilne z uszczelnieniami z fluorowanych węglowodorów, sylikonu, fluorosylikonu, polisiarczków, Vitonu, Teflonu oraz kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (NBR,Buna- N) o zawartości powyżej 36% akrylonitrylu. Materiały nie zalecane to kauczuk akrylonitrylo-butadienowy (NBR, Buna-N) o zawartości akrylonitrylu poniżej 30%, kauczuk naturalny i butylowy, neopren, poliakrylany, kauczuk styrenowy/butadienowy i chlorosulfonowany polietylen.

 

Oleje serii Mobil Rarus 800 nie mają wpływu na farby odporne na działanie olejów, ale nie zaleca się stosowania lakieru, pokostu, farb pvc lub akrylowych.

 

Oleje serii Mobil Rarus 800 doskonale sprawdzają się w następujących typach sprężarek:

     •  Wszystkie rodzaje sprężarek powietrznych, a szczególnie tłokowe sprężarki powietrza

     •  Sprzęt działający w trudnych warunkach

     •  Urządzenia wielostopniowe, w których stosowane oleje mineralne ulegają nadmiernej degradacji i mogą być stosowane do smarowania cylindrów i skrzyń korbowych

     •  Układy sprężarkowe z krytycznymi przekładniami i łożyskami

     •  Układy sprężarek z krytycznymi przekładniami i łożyskami

     •  Sprężarki stosowane w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

824

827

829

Klasa lepkości

ISO 32

ISO 100

ISO 150

Korozja na miedzi, 3h, 121ºC, [stopień], ASTM D130

1B

1B

1B

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

244

270

270

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

10

10

10

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,5

10,12

13,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

29,5

107,5

158

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D5950

-54

-36

-33

Ochrona przed rdzą,Proc. A, ASTM D665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Całkowita liczba kwasowa, [mgKOH/g], ASTM D974

 

 

0,14

Całkowita liczba kwasowa, [mgKOH/g], ASTM D974 (mod)

0,06

0,15

 

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

127

66

70

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx