Smary Mobil™ przeznaczone do centralnych układów smarowania i zastosowań w trudnych warunków eksploatacyjnych.
  • MOBIL CHASSIS GREASE LBZ

    Mobil Chassis Grease LBZ to półpłynny smar na bazie olejów syntetycznych o klasie konsystencji NLGI 00-000. Jest on przeznaczony do centralnych systemów smarowania szczególnie w pojazdach użykowych.

    Dowiedz się więcej
  • Smary serii Mobilgrease XHP 220

    Smary serii Mobilgrease XHP 220 są smarami zagęszczonymi kompleksem litowym, o wydłużonym działaniu, mającymi szereg zastosowań i przeznaczonymi do pracy w ciężkich warunkach eksploatacyjnych.

    Dowiedz się więcej