Właściwości i zalety

Smary Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine, oraz 322 Mine są wiodącymi produktami należącymi do rodziny produktów Mobilgrease, które zdobyły uznanie dzięki swojej innowacyjności i doskonałych osiągach. Seria Mobilgrease XHP Mine została opracowana przez technologów ExxonMobil we współpracy z technologami na całym świecie.

Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine, oraz 322 Mine zaprojektowano specjalnie, aby zaspokoić potrzeby urządzeń terenowych i górniczych, które wymagały wyjątkowych osiągów przy wysokich ciśnieniach (EP) oraz ochrony przed zużyciem oraz aby pozostawały w miejscu aplikacji nawet w trudnych warunkach wymywania wodą, dużego tarcia ślizgowego i wysokich temperatur. Smary te oferują następujące cechy, zalety i potencjalne korzyści:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed zużyciem i zdolność do przenoszenia dużych obciążeń (ang. Extreme Pressure - EP)

Doskonała ochrona urządzeń i potencjalne przedłużenie ich trwałości nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych

Wysoka zawartość dwusiarczku molibdenu

Optymalna ochrona urządzeń w mechanizmach o dużym tarciu ślizgowym i przy wydłużonych okresów pomiędzy wymianami smaru

Doskonała odporność na wymywanie wodą

Zapewnia prawidłowe smarowanie i ochronę nawet w trudnych warunkach pracy

Bardzo dobra pompowalność w niskich temperaturach i przydatność do scentralizowanych układów smarowania (Mobilgrease XHP 100 Mine oraz 320 Mine)

Zapewnia doskonałą pompowalność i łatwość uruchamiania w niskich temperaturach, co stanowi podstawową zaletę przy zastosowaniach zdalnych.

 

Zastosowania

Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine, oraz 322 Mine zaleca się do stosowania w ciężkich warunkach terenowych i w kopalniach pod względem ciężkich warunków pracy i wymywania wodą.  Do specjalnych zastosowań należą:

     •  Kołki czerpaków, kołki przegubów ramion czerpaków i mocno obciążone elementy podwozia.

     • Systemy centralnego smarowania maszyn ciężkich

     •  Smarowanie podwozi ogólnego przeznaczenia

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

MOBILGREASE XHP 100 MINE

MOBILGREASE XHP 320 MINE

MOBILGREASE XHP 321 MINE

MOBILGREASE XHP 322 MINE

Klasa lepkości

0

0

1

2

Typ zagęszczacza

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Lepkość oleju bazowego w 40°C, [ mm2/s ], AMS 1697

100

320

320

320

Kolor

Szaro-czarny

Szaro-czarny

Szaro-czarny

Szaro-czarny

Korozja na miedzi, Stopień, ASTM D 4048

1A

1A

1A

1A

Ochrona przed korozją, Ocena, ASTM D 1743

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

200

270

270

270

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

315

400

400

400

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, [mm], ASTM D2266

0,4

0,4

0,4

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, 40 kg, 1200 obr./min. 1 godz., 75C, mm, ASTM D2266

0,4

Zawartość MoS2, [%wag.], Obliczony

5

5

5

5

Penetracja, 60 cykli, [0.1 mm], ASTM D217

370

370

325

280

Stabilność po rolowaniu, Zmiana konsystencji, [0,1 mm], ASTM D1831

+14

0

±10

±10

Test "US Steel Mobility" w temp. -29°C, g/min, AMS 1390

32

Test "US Steel Mobility" w temp. -12°C, g/min, AMS 1390

11

Test "US Steel Mobility" w temp. -6,7°C, g/min, AMS 1390

15

Test na spryskiwanie wodą, ubytek, %wag., ASTM D4049

28

16

Test na wymywanie wodą, ubytek w 79°C, %wag., ASTM D1264

10

2

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: