Mobilgrease XHP 220 seria

Smary serii Mobilgrease XHP™ 220 są smarami zagęszczonymi kompleksem litowym, o wydłużonym działaniu, mającymi szereg zastosowań i przeznaczonymi do pracy w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Smary te zostały zaprojektowane tak, aby prześcignąć produkty konwencjonalne poprzez zastosowanie najnowszej technologii produkcji kompleksu litowego. Są one opracowane z myślą o niezawodnym działaniu w wysokich temperaturach, przy znakomitej przyczepności, stabilności strukturalnej i odporności na zanieczyszczenie wodą. Smary te charakteryzują się wysokim poziomem stabilności chemicznej i oferują bardzo dobrą ochronę przed rdzą i korozją. Odznaczają się wysoką temperaturą kroplenia, a maksymalna zalecana temperatura eksploatacji dla tej serii to 140ºC (284°F). Mobilgrease XHP 220 są dostępne w klasach NLGI 00, 0, 1, 2 i 3, o lepkości oleju bazowego ISO VG 220.

Smary serii Mobilgrease XHP 220 zostały zaprojektowane do pracy w przemyśle, branży samochodowej, budowlanej i morskiej. Ich właściwości sprawiają, że idealnie nadają się do eksploatacji w trudnych warunkach, w tym w podwyższonych temperaturach, w obecności wody, w warunkach obciążeń udarowych i przy wydłużonych okresach pomiędzy kolejnymi przesmarowaniami. Mobilgrease XHP 222 Special jest smarem przeznaczonym do pracy w warunkach najwyższych obciążeń. Zawiera on dodatek 0,75% disiarczku molibdenu, który zapewnia ochronę przeciwzużyciową w warunkach eksploatacyjnych powodujących utratę warstwy smarującej.

 

Własności i zalety

Smary Mobilgrease XHP 220 są wiodącymi produktami należącymi do rodziny produktów Mobilgrease, które zdobyły uznanie dzięki swojej innowacyjności i doskonałemu działaniu. Wysoko wydajne produkty smarne Mobilgrease XHP 220 zostały opracowane przez naszych technologów we współpracy z technologami na całym świecie.

Kluczowym czynnikiem nadającym smarom Mobilgrease XHP 220 doskonałą przyczepność i spoistość oraz zapewniającym wysoką temperaturę kroplenia jest technologia opracowana w naszych laboratoriach badawczych i zaadaptowana w naszym procesie produkcyjnym. W produktach tych zastosowano specjalnie dobrane dodatki uszlachetniające, zapewniające doskonałą odporność na utlenianie, odporność na rdzę i korozję, odporność na wodę oraz ochronę przeciwzużyciową i zdolność przenoszenia dużych obciążeń (typ EP) Seria Mobilgrease XHP 220 oferuje następujące właściwości i potencjalne korzyści:

Właściwości Zalety i potencjalne korzyści
Doskonałą odporność na wymywanie wodą  Przyczynia się do zapewnienia odpowiedniego smarowania i ochrony nawet w warunkach największego narażenia na działanie wody
Znakomicie przylegająca i spoista struktura Doskonała przyczepność smaru pomaga zredukować wycieki i przedłużyć okresy pomiędzy przesmarowaniami przy zmniejszeniu wymogów obsługi
Doskonała odporność na rdzę i korozję Ochrona smarowanych części nawet w niesprzyjającym środowisku wodnym
Bardzo dobra odporność na degradację termiczną, oksydacyjną i strukturalną w wysokich temperaturach Przyczynia się do wydłużenia eksploatacji smaru i lepszej ochrony łożysk w wysokich temperaturach, pomagając zmniejszyć koszty konserwacji i wymiany smaru.
Doskonała ochrona przeciwzużyciowa i zdolność do przenoszenia dużych obciążeń (EP) Niezawodna ochrona smarowanego sprzętu, nawet w warunkach dużego tarcia ślizgowego, z możliwością przedłużenia okresu eksploatacji sprzętu i skrócenia czasu nieprzewidzianych przestojów
Szeroka gama zastosowań Oferuje możliwość racjonalizacji zapasów i redukcji kosztów magazynowych 

 

Zastosowania

Smary Mobilgrease XHP 220 mogą być stosowane w przemyśle, branży samochodowej, budowlanej i morskiej. Ich niebieska barwa umożliwia łatwą weryfikację aplikacji smaru:

Mobilgrease XHP 005 i 220 to smar o bardziej miękkiej konsystencji, nadający się do pracy w wysokich temperaturach, zalecany do użytku przez ExxonMobil w centralnych systemach smarowania, do smarowania przekładni i tam, gdzie istotna jest dobra pompowalność w ekstremalnie niskich temperaturach.

Mobilgrease XHP 221 jest zalecany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach przemysłowych i morskich, do smarowania elementów podwozia i maszyn rolniczych. Produkt ten doskonale spisuje się w niskich temperaturach.

Mobilgrease XHP 222 jest zalecany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach przemysłowych i morskich, do smarowania elementów podwozia i maszyn rolniczych. Ze względu na swoją dobrą przyczepność smar ten pozostaje dłużej na smarowanej powierzchni.

Mobilgrease XHP 223 jest zalecany przez ExxonMobil do aplikacji, gdzie wymagane są dobre właściwości wysokotemperaturowe i odporność na wycieki. Jest on zalecany szczególnie do smarowania łożysk kół samochodów ciężarowych, pracujących w ciężkich warunkach oraz łożysk tocznych narażonych na wstrząsy i wibracje, jak również w warunkach, gdzie przy wyższych prędkościach wymagany jest smar o wyższej konsystencji.

Mobilgrease XHP 222 Special z dodatkiem 0,75% dwusiarczku molibdenu, jest smarem koloru szarego, zalecanym przez ExxonMobil do stosowania w umiarkowanie obciążonych aplikacjach przemysłowych, do smarowania elementów podwozia i w sprzęcie rolniczym. Znajduje on też zastosowanie w sworzniach zaczepowych, przegubach uniwersalnych, obrotnicach siodłowych i w siłownikach łyżek.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobilgrease XHP 220 seria spełnia lub przewyższa następujące wymagania: 005 220 221 222 223 222 Special
DIN 51825: (2004-06)     KP1N-20 KP2N-20    

 

Mobilgrease XHP 220 posiada następujące aprobaty producentów: 005 220 221 222 223 222 Special
Fives Cincinnati   P-79 P-72 P-64    

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilgrease XHP 005 220 221 222 223 222 Special
Klasa konsystencji NLGI 00 0 1 2 3 2
Rodzaj zagęszczacza Kompleks litowy Kompleks litowy Kompleks litowy Kompleks litowy Kompleks litowy Kompleks litowy
Kolor Ciemnoniebieski Ciemnoniebieski Ciemnoniebieski Ciemnoniebieski Ciemnoniebieski Szaro-czarny
Dwusiarczek molibdenu, % -- -- -- -- -- 0,75%
Penetracja robocza, 25ºC, ASTM D 217 415 370 325 280 235 280
Temp kroplenia, °C, ASTM D 2265 -- 270 280 280 280 280
Lepkość oleju bazowego, ASTM D 445            
cSt w temp. 40ºC 220 220 220 220 220 220
Aparat czterokulowy, ASTM D 2266, średnica skazy, mm 0.50 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5
Aparat 4-kulowy, obciążenie zespawania, ASTM D 2596, Kg 315 315 315 315 315 400
Test Timkena [funty] ASTM D 2509 40 40 40 40 40 40
Odporność na utlenianie (Bomba oksydacyjna), ASTM D 942, spadek ciśnienia po 100h kPa (psig) 35 (5) 35 (5) 35 (5) 35 (5) 35 (5) 35 (5)
Zapobieganie korozji, ASTM D 1743 Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia
Ochrona przed korozją IP 220-mod. Wymywanie wodą destylowaną 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korozja na miedzi, ASTM D 4048 1B 1B 1B 1B 1B 1B
Penetracja, zmiana konsystencji, stabilność toczenia wg ASTMD 1831, mm/10 -- -15 -15 0 0 0

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub przez Internet. Produkt nie powinien być używany inaczej, niż zgodnie z przeznaczeniem. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.