Mobil Centaur XHP 460 Seria

Uniwersalne smary z kompleksem sulfonianu wapnia

Seria Mobil Centaur XHP 460 to asortyment smarów plastycznych klasy premium, w których formulacji zastosowano zaawansowaną technologię zagęszczania sulfonianem wapnia. Tego typu zagęszczacz przynosi zarówno naturalną ochronę przed rdzą, jak i doskonałe właściwości przy wysokich ciśnieniach (EP). W porównaniu do konwencjonalnych środków zagęszczających na bazie mydła (tzn. mydeł litowego, glinowego i wapniowego), zastosowany w serii Mobil Centaur XHP 460 zagęszczacz z sulfonianu wapnia lepiej sprawdza się w środowiskach nasyconych wodą, zapewniając ochronę przed rdzą w długich okresach pomiędzy ponownymi przesmarowaniami. Naturalne właściwości EP wykazują dużą stabilność w obecności wody, co umożliwia zachowanie równowagi pomiędzy ochroną przed zużyciem a odpornością na korozję.

Smary plastyczne serii Mobil Centaur XHP 460 szczególnie nadają się do smarowania urządzeń w hutach stali i sprzętu papierniczego. Smary plastyczne serii Mobil Centaur XHP 460 zapewniają zrównoważoną kombinację odporności na wymywanie i spryskiwanie wodą, a także doskonałą ochronę przed korozją w tych bardzo wilgotnych środowiskach. Zastosowane tu środki zagęszczające na bazie sulfonianu wapnia zachowują konsystencję i właściwości ochrony EP nawet przy wysokich poziomach zanieczyszczenia wodą.

Zauważono, że skuteczność poślizgowa technologii sulfonianu wapnia może w niektórych przypadkach zwiększać tendencję do zużycia z powodu plam poślizgowych w łożyskach elementów tocznych. To zużycie zostało powiązane z wieloma warunkami, takimi jak obciążenie światłem, nadmiar smaru plastycznego i częste zmiany prędkości, gdzie może występować zużycie z powodu plam poślizgowych w łożyskach elementów tocznych. Należy zwrócić uwagę w przypadku używania technologii sulfonianu wapnia w zastosowaniach z takimi czynnikami ryzyka lub występowania tego rodzaju zużycia. W celu dalszej oceny należy skontaktować się z przedstawicielem Mobil.

Właściwości i zalety

Smary plastyczne serii Mobil Centaur XHP 460 należą do środków smarnych marki Mobil cenionych za wysoką jakość i niezawodność, a także możliwości eksploatacyjne. Wyroby z tej rodziny produkuje się według najwyższych standardów jakości. Kluczową cechą tej rodziny produktów jest jej powszechnie uznana trwałość i jednolitość, a także przydatność do zastosowań w trudnych warunkach. W recepturze smarów plastycznych serii Mobil Centaur XHP 460 zastosowano wysokiej jakości zagęszczacz sulfonianu wapnia, specjalnie zaprojektowany do zastosowań w hutnictwie stali i papiernictwie. Smary plastyczne serii Mobil Centaur XHP 460 oferują następujące korzyści:

•  Doskonała ochrona przy wysokich ciśnieniach oraz zdolność obciążeniowa dla ochrony urządzeń poddawanych wysokim obciążeniom udarowym

•  Doskonałe powstrzymywanie wydzielania oleju w wysokich temperaturach

•  Niezawodne smarowanie łożysk do pracy w temperaturach do 232°C z odpowiednimi interwałami smarowania

•  Pakiet zaawansowanych dodatków polimerowych odpornych na wymywanie wodą

•  Zdolność do absorbowania niezwiązanej wody bez utraty konsystencji zagęszczacza

• Wydłużone interwały smarowania, mniejsze zużycie smaru plastycznego

Zastosowania

Smary plastyczne serii Mobil Centaur XHP 460 zaleca się do stosowania przy znacznych obciążeniach i nasyceniu wodą w środowiskach hut stali i papierni. Konkretne przykłady takich zastosowań to:

    •  Łożyska wież obrotowych kadzi

    •  Urządzenie do odlewania ciągłego

    •  Łożyska walców roboczych do walcowania na gorąco

    •  Czopy walców

    •  Walce wyżymaków, prasowe i czołowe

    • Łożyska walców do produkcji pelletu drzewnego

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

461

DIN 51825:2004-06 - KPF 1 K -20

X

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

461

462

Klasa lepkości

1

NLGI 2

Rodzaj zagęszczacza

Kompleks sulfonianu wapnia

Kompleks sulfonianu wapnia

Kolor, Wygląd

BRĄZOWA

BRĄZOWA

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

275

275

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

400

400

Test 4-kulowy, średnica skazy zużycia, [mm], ASTM D2266

0,6

0,6

Penetracja, 60 cykli, [0,1 mm], ASTM D217

315

280

Lepkość kin. w 100°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

30,8

30,8

Lepkość kin. w 40°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

460

460

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

96

96

Test na spryskiwanie wodą, ubytek, [%wag]., ASTM D4049

25

20

Test na wymywanie wodą, ubytek w 79°C, [% wagi], ASTM D1264

1,0

0,5

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx