Univis HVI

Płyny hydrauliczne o wysokim wskaźniku lepkości

UNIVIS™ HVI 13 oraz 26 opracowano, aby zapewnić wyjątkową kontrolę lepkości w zastosowaniach o znacznych wahaniach temperatury otoczenia od bardzo zimnej do ciepłej. Oprócz szerokiego zakresu warunków pracy, płyny te zapewniają doskonałą ochronę przed zużyciem, silną ochronę przed rdzą i korozją, szybkie wydzielanie piany i powietrza oraz doskonałą odporność na utlenianie. Te cechy wydajności przyczyniają się do zapewnienia ochrony wymaganej do utrzymania lepszej sprawności działania układów hydraulicznych w szerokim zakresie temperatur roboczych.

 

Właściwości i zalety

UNIVIS HVI 13 oraz 26 zaprojektowano, aby zapewnić następujące właściwości i potencjalne korzyści:

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoki wskaźnik lepkości - szeroki zakres temperatur pracy

Doskonała płynność przy rozruchach w niskich temperaturach; dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości lepsza ochrona komponentów pomp pracujących zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach.

Skuteczne ograniczenie pienienia i uwalniania powietrza

Szybkie uwalnianie powietrza, co przyczynia się do ochrony elementów przed kawitacją, zużyciem i nadmiernym nagrzewaniem się.

Wyjątkowa odporność na utlenianie

Przyczynia się do utrzymania komponentów w czystości, bez szlamów i pokostów, które zmniejszają sprawność i zwiększają trwałość eksploatacyjną układów hydraulicznych. Może przyczynić się do przedłużenia trwałości oleju i zmniejszenia wymagań co do konserwacji.

Znakomite zabezpieczenie przed rdzą i korozją

Przyczynia się do poprawy trwałości elementów i zmniejszenia awaryjności w związku z uszkodzeniami elementów systemu przez rdzę i korozję.

Silna ochrona przed zużyciem

Zmniejszenie zużycia elementów dzięki tej ochronie może prowadzić do poprawy ich trwałości i ograniczenie konserwacji.

 

Zastosowania

     •  Stacjonarne i mobilne systemy hydrauliczne działające w szerokim zakresie temperatur i warunków otoczenia, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

     •  Systemy, w których wymogiem krytycznym jest wysoka niezawodność rozruchu w niskich temperaturach.

     •  Zastosowania, w których wymagana jest konsolidacja i uproszczenie środków smarnych.

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

13

26

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, DIN EN ISO 2592

>100

>100

Lepkość kinematyczna w - 40°C, mm2/s, ASTM D445

750

896

Lepkość kinematyczna w - 54°C, mm2/s, ASTM D445

4400

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

5,3

9,3

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

13.5

25,8

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

<-66

-60

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

404

375

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx