Mobil 1™ ESP x2 0W-20

Zaawansowana oszczędność paliwa, zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Mobil 1 ESP X2 0W-20

Mobil 1™ ESP x2 0W-20 jest zaawansowanym, w pełni syntetycznym olejem silnikowym, zaprojektowanym specjalnie aby zapewnić doskonałą czystość silnika, ochronę przed zużyciem, trwałość i oszczędność zużycia paliwa*, aby Twój silnik wciąż pracował jak nowy.  Mobil 1 ESP X2 0W-20 to nasza najnowsza technologia łącząca wytrzymałość, sprawność i ochronę dzięki olejowi silnikowemu o niskiej klasie lepkości i niskim współczynniku tarcia, który zaprojektowano we współpracy z najważniejszymi europejskimi producentami pojazdów (OEM).  Mobil 1 ESP X2 0W-20 został opracowany przez inżynierów w celu przedłużenia żywotności i utrzymania wysokiej wydajności systemów emisji spalin pojawiających się w nowych europejskich pojazdach z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi, które wymagają olejów o klasie lepkości SAE 0W-20.

 

* w porównaniu do Mobil 1 ESP Formula 5W-30.

 

Zastosowania

Mobil 1 ESP X2 0W-20 jest zalecany do wysokoobciążonych silników benzynowych i wysokoprężnych stosowanych w nowych pojazdach, które potrzebują oleju o klasie lepkości SAE 0W-20.

 

     •  Olej Mobil 1 ESP x2 0W-20 nie jest zalecany do silników 2-suwowych ani silników lotniczych, chyba że zostanie on zatwierdzony przez producenta.

 

*** Należy zawsze sprawdzać zalecane przez producenta klasy lepkości i specyfikacje w instrukcji obsługi pojazdu.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 229.71

Porsche C20

VW 508 00

VW 509 00

GM dexosD Licensed (DD0753IA015)

STJLR.51.5122

STJLR.03.5006

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SN (wym. dot. testów silnikowych)

API SL

ACEA C5

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 0W-20

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,8

Gęstość w 15.6°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,843

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

235

Lepkość HTHS, [mPa•s w 150ºC], ASTM D 4683

2,6

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

7,8

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-51

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

175

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx