Mobil Delvac™ 1 5W-40

Najwyższej jakości olej do silników Diesla

MOBIL DELVAC 1 5W-40

Mobil Delvac 1 5W-40 to najwyższej jakości w pełni syntetyczny olej do silników wysokoprężnych, który zapewnia doskonałe smarowanie, a także przyczynia się do wydłużenia okresów pomiędzy wymianami i zwiększenia trwałości silników Diesla pracujących w trudnych warunkach. Mobil Delvac 1 5W-40 gwarantuje doskonałe osiągi zarówno w nowoczesnych silnikach o niskiej emisji spalin, jak i w starszych modelach silników dobrze serwisowanych. Mobil Delvac 1 5W-40 jest rekomendowany do szerokiej gamy wysokoobciążonych aplikacji i trudnych warunków pracy w pojazdach drogowych i maszynach roboczych pracujących w transporcie, przemyśle górniczym, budownictwie i rolnictwie. Mobil Delvac 1 spełnia wymagania testy specyfikacji API SL dla silników benzynowych we flotach mieszanych.

Doskonała wydajność oleju Mobil Delvac 1 5W-40 jest efektem doskonałej współpracy pomiędzy czołowymi producentami sprzętu i zastosowaniem nowoczesnych technologii w środkach smarnych. Produkt spełnia lub przewyższa wymagania niektórych z ostatnich specyfikacji ACEA, API, JASO oraz globalnych specyfikacji przemysłowych dla olejów do silników wysokoprężnych, jak również wymagań czołowych europejskich, amerykańskich i japońskich producentów silników.

Właściwości i zalety

Wiele nowoczesnych, niskoemisyjnych silników Diesla pracuje w warunkach wyższych temperatur roboczych i podczas eksploatacji tworzy się w nich więcej sadzy w porównaniu do starszych typów silników. Warunki te znacząco zwiększają wymagania do wysokiej efektywności środków smarnych.  Współczesne mniejsze konstrukcje silników wpływają na zmniejszenie zużycia oleju, skutkiem czego potrzeba mniej dolewek świeżego oleju w celu uzupełnienia dodatków uszlachetniających.  Górne pierścienie na tłokach znajdują się bardzo wysoko, co wpływa bezpośrednią bliskość komory spalania od warstwy filmu smarnego i wystawia środek smarny na działanie silnych naprężeń termicznych. Mobil Delvac 1 5W-40 zapewnia doskonałą wydajność w wysokich temperaturach.  Jest w pełni kompatybilny z konwencjonalnymi olejami. Jego główne zalety to:

1 W porównaniu z konwencjonalnym olejem silnikowym klasy lepkości SAE 15W-40. Uzyskana oszczędność paliwa zależy od typu pojazdu/silnika, temperatur otoczenia, warunków drogowych i lepkości aktualnie stosowanego oleju silnikowego.

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Spełnia lub przewyższa wymaganiami większość specyfikacji producentów OEM

Jeden olej silnikowy do taboru mieszanego

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Redukuje osadzanie się szlamu w niskich temperaturach i osadów w wysokich temperaturach.

Niska lotność, doskonała ochrona przed zużyciem i polerowaniem gładzi cylindra.

Niskie zużycie oleju

Formulacja o niskiej klasie lepkości przygotowana przez ekspertów

Posiada potencjalne działanie paliwooszczędne

Doskonała pompowalność w niskich temperaturach

Łatwiejszy rozruch oraz mniejsze zużycie silnika

Dobra odporność na korozję

Opóźnienie zużycia krytycznych powierzchni

Długie okresy pomiędzy wymianami

Zapewnia dużą wydajność operacyjną i wpływa na redukcję kosztów obsługi

Kompatybilność z uszczelnieniami

Długa żywotność uszczelek i uszczelnień, wydłużone okresy między przeglądami

 

Zastosowania

Mobil Delvac 1 5W-40 jest rekomendowany do stosowania w wysokoobciążonych silnikach włączając w to niskoemisyjne silniki z systemami emisji spalin i recyrkulacją gazów spalinowych (EGR). Zastosowania obejmują m.in.:

     • Pojazdy drogowe pracujące w warunkach wysokich prędkości/wysokich obciążeń oraz pojazdy pracujące w trybie jazdy miejskiej (start-stop)

     • Maszyny robocze pracujące w warunkach wysokich obciążeń/niskich prędkości

     • Urządzenia zasilane silnikami Diesla amerykańskich, europejskich, japońskich producentów sprzętu OEM

     • Pojazdy chłodnie

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Detroit Fluids Specification 93K214

MB-Approval 228.5

VOLVO VDS-2

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

API CG-4

API CF-4

API CF

CATERPILLAR ECF-1-a

Cummins CES 20072

Cummins CES 20071

Cummins CES 20075

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SL

API SJ

Cummins CES 20078

Cummins CES 20077

Cummins CES 20076

Ford WSS-M2C171-D

GLOBAL DHD-1

RENAULT TRUCKSRXD

ACEA E4

ACEA E7

VOLVO VDS-3

RENAULT TRUCKS RLD-2

Mack EO-N

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,35

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,854

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

226

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,8

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

102

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-45

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

12

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

151

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx