Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid V30

Najwyższej jakości olej przekładniowy

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid  V30

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid V30 to w pełni syntetyczny olej do manualnych skrzyń biegów pracujących w ciężkich warunkach, który został zaprojektowany, aby spełnić ich wysokie wymagania. Zalecany do całorocznego smarowania przekładni manualnych w pojazdach użytkowych i maszynach roboczych pracujących pod obciążeniach od lekkich do bardzo ciężkich.  Produkt Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 został zaprojektowany, aby zapewnić doskonałą wydajność sprzętu, olej ten wykorzystuje najnowszą technologię na bazie syntetycznych olejów bazowych i zaawansowanego pakietu dodatków zapewniając znaczące korzyści w porównaniu do konwencjonalnych olejów przekładniowych. Zaawansowany technologicznie pakiet dodatków zapewnia wyjątkowe właściwości myjąco-dyspergujące, z wyważoną ochroną zabezpieczającą przed degradacją termiczną, utlenianiem, zużyciem i korozją.  Dzięki naturalnie wysokiemu wskaźnikowi lepkości i zastosowaniu syntetycznych olejów bazowych olej ten zapewnia większą niż oleje konwencjonalne wytrzymałość filmu olejowego w wyższych temperaturach. Technologia ta zapewnia także efektywne smarowanie w skrajnie niskich temperaturach bez efektu kanałowania oleju. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 zalecany jest do przekładni manualnych i przekładni niehipoidalnych.

 

Cechy i zalety

Obecne rozwiązania technologiczne i nowatorskie konstrukcje układów przeniesienia napędu znacznie zwiększyły możliwości pojazdów użytkowych do pracy w trudnych warunkach biorąc pod uwagę ich obciążenia, prędkości, zakres sterowania i niezawodność. Konstrukcje te znacznie zmieniły i podniosły wymagania, co do osiągów olejów w układzie napędowym przy wydłużonych okresach wymian.  Dla wysokoobciążonych przekładni zmniejszenie tarcia, ochrona przed zużyciem, stabilność termiczna, wytrzymałość na ścinanie, ochrona przed rdzewieniem i korozją oraz ochrona uszczelnień to właściwości, które trzeba optymalnie wyważyć, aby zapewnić przedłużenie żywotności przekładni i synchronizatora, gładką zmianę biegów, poprawę sprawności przekładni oraz przenoszenie wyższych obciążeń w szerokim zakresie zastosowań i warunków eksploatacyjnych.  Najważniejsze korzyści ze stosowania Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonałe właściwości przenoszenia wysokich obciążeń, ochrona przeciwzużyciowa oraz osiągi przy skrajnych naciskach (EP)

Chroni przed zużyciem w trudnych warunkach pracy przez cały okres eksploatacji

Wyjątkowa ochrona przed tworzeniem się osadów

Wydłuża żywotność uszczelnień oraz zapewnia dłuższe okresy pomiędzy wymianami oleju i serwisami przekładni

Wysoka ochrona przed korozją na miedzi i jej stopach

Chroni i wydłuża długość czasu pracy synchronizatorów, poprawiając jednocześnie jakość działania przy zmianie przełożeń

Zoptymalizowana stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Wydłuża okresy pomiędzy wymianami oleju i serwisami przekładni celem obniżenia kosztów eksploatacyjnych

Wyjątkowa stabilność na ścinanie

Pomaga utrzymać stałą odpowiednią lepkość i trwałość filmu olejowego, zapewnia ochronę przed zużyciem w ciężkich warunkach eksploatacyjnych

Wyjątkowa płynność w niskich temperaturach

Przyczynia się do łatwiejszego startu, ułatwia zmianę przełożeń oraz do zmniejsza zużycie przy rozruchu w niskich temperaturach

Wydłużenie okresów pomiędzy wymianami oleju i przeglądami

Przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji i poprawy produktywności

Optymalizowane i stabilne właściwości cierne

Sprawna i szybka zmiana biegów

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Wysokoobciążone manualne skrzynie biegów, szczególnie te wymagające olejów z dopuszczeniami Volvo 97307 lub Volvo 97318 (sprawdź zalecenia w instrukcji obsługi).

     •  Pojazdy drogowe do transportu ciężkiego i lekkiego, autobusy.

     •  Zastosowania w regionach, gdzie zimy bywają surowe.

     •  Zalecany do zastosowań, w których wymaga się wydłużonych okresów między przeglądami serwisowymi i gwarancyjnych.

     •  Zastosowanie razem z olejami przekładniowymi Mobil Delvac Synthetic Gear Oils w tylnych osiach zapewnia maksymalną wydajność układu napędowego i poprawę oszczędności zużycia paliwa.

     •  NIE nadaje się do uzupełniania ani do ponownego napełniania przekładni hipoidalnych w mechanizmach różnicowych i napędach głównych, dla których w instrukcji obsługi zaleca się oleje klasy API GL-5 lub MIL- PRF-2105E.

     •  MAN 341 Typ E4

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten został dopuszczony przez następujących producentów urządzeń:

VOLVO 97307

VOLVO 97318

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 75W-80

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,85

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

242

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

9,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

54

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-51

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

152

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx