Mobil Delvac 1320, 1330, 1340 i 1350 to seria wysokoparametrowych, ulepszonych olejów dieslowskich. Zostały one opracowane w oparciu o wyselekcjonowane oleje wsadowe i odpowiednio zoptymalizowany pakiet uszlachetniający. Produkty te przeznaczone są do smarowania silników wysokoprężnych turbodoładowanych z chłodzeniem międzystopniowym, pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych, zarówno szosowych jak i terenowych. Oleje Delvac serii 1300 zalecane są w szerokiej gamie zastosowań, gdzie przewiduje się oleje sezonowe.

Karty produtków

Zalety

WłasnościZalety
Wysoka odporność oleju na gęstnienie, tworzenie osadów i szlamówWydłużona żywotność silnika
Dobre zabezpieczenie przed rozkładem oleju, rdzą i korozjąOgraniczenie zużycia mechanicznego
 Znakomita ochrona przed zapiekaniem pierścieni tłokowych
Wysoka rezerwa alkaliczna (TBN)Długoterminowa redukcja osadów ogranicza zużycie mech

 

Zastosowanie

  • Silniki wysokoprężne wolnossące jak i turbodoładowane
  • Pojazdy ciężarowe szosowe, w trybie eksploatacji normalnej, jak i wysokoobciążonej
  • Zastosowania „terenowe”, jak w branżach: budowlanej, wydobywczej, górnictwie odkrywkowym i rolnictwie

Specyfikacje

Oleje serii Mobil Delvac 1300 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:1320133013401350
API CF/SFXXXX

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Delvac 1300 Monogrades1320133013401350
Klasa lepkości SAE20304050
Lepkość kin., ASTM D 445    
[cSt] w 40ºC61106146232
[cSt] w 100ºC 8.411.814.619.9 
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270108999999
Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 8741.31.31.31.3
Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 289610.110.110.110.1
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 97-21-21-21-18
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92232256254260
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 40520.8870.8930.8970.902

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterytstyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.