MOBIL DELVAC MX ESP 10W-30

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 to najwyższej jakości olej do silników Diesla, który przyczynia się do przedłużenia żywotności silnika nawet w wymagających warunkach w jeździe drogowej i terenowej, zapewniając wyjątkowe osiągi w nowoczesnych, wysokowydajnych silnikach o niskiej emisji spalin, w  tym w silnikach wyposażonych w systemy recyrkulacji spalin (EGR) i systemy obróbki spalin z filtrami cząsteczek stałych  (DPF) i katalizatorami utleniającymi do silników Diesla (DOC) Mobil Delvac MX ESP 10W-30 jest kompatybilny ze starszymi typami silników, zapewnia ich doskonałe osiągi. Spełnia lub przewyższa wymagania API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS i CH-4 oraz wymagania kluczowych producentów sprzętu (OEM).

 

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 jest rezultatem szeroko zakrojonych wspólnych prac rozwojowych z czołowymi producentami sprzętu OEM, jest zalecany przez ExxonMobil do użytku w szerokim zakresie wymagających zastosowań i warunków eksploatacyjnych w transporcie ciężarowym, górnictwie, rolnictwie i w kamieniołomach. Ten produkt zapewnia doskonałą ochronę w najbardziej wymagających silnikach Diesla, w tym w silnikach Volvo wymagających olejów spełniających specyfikację VDS-4.5. Mobil Delvac MX ESP 10W-30 również spełnia lub przewyższa wymagania specyfikacji API SM dla silników benzynowych i flot mieszanych. Mobil Delvac MX ESP 10W-30 jest kompatybilny z biodieslem*.

 

*Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta OEM dotyczącymi ewentualnych korekt serwisowych.

 

Właściwości i zalety

Formulacja Mobil Delvac MX ESP 10W-30 została opracowana przy wykorzystaniu specjalnego pakietu dodatków myjących, aby zapewnić niezrównaną wydajność zarówno nowych jak i starszych typów silników. Oprócz doskonałej kontroli zagęszczania oleju z powodu gromadzenia się sadzy i wyjątkowej retencji rezerwy alkalicznej (TBN) w długich okresach między wymianami, zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac ESP 10W-30 zapewnia również wyjątkową odporność na zużycie oleju, utlenianie, korozję i zużycie ścierne, a także powstawanie osadów wysokotemperaturowych. Olej jest zalecany do stosowania z biodieslem ze względu na doskonałą stabilność oksydacyjną i czystość tłoków.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Lepsza kontrola powstawania sadzy i kontrolowania lepkości

Przyczynia się do utrzymania sprawności silnika, jego długiej żywotności oraz długiej żywotności oleju.

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Przyczynia się do zmniejszenia osadzania się szlamów wniskich temperaturach i osadów w wysokich temperaturach

Doskonała kontrola zużycia oleju

Przyczynia się do obniżenia kosztów oleju ze względu na mniejszą ilość dolewek podczas pracy.

Doskonała rezerwa alkaliczna TBN

Przyczynia się do poprawy ochrony przed korozją iprzedłużenia okresów między wymianami oleju

Wytrzymałość na ścinanie

Przyczynia się do utrzymania lepkości w ciężkich warunkach eksploatacyjnych oraz w wysokich temperaturach co poprawia ochronę przed zużyciem iprzedłuża trwałość silnika

Doskonała pompowalność w niskich temperaturach

Szybki przepływ oleju i zmniejszenie zużycia silnika przy rozruchu w niskich temperaturach

Doskonała odporność na zużycie korozyjne i ścieranie

Opóźnienie zużycia krytycznych powierzchni

Kompatybilność z elementami układu

Przedłużenie trwałości uszczelek, uszczelnień i systemów oczyszczania spalin z filtrami cząsteczek stałych (DPF) ikatalizatorami utleniającymi do silników Diesla (DOC).

Spełnia/przewyższa wymagania specyfikacji czołowych producentów sprzętu OEM i najnowszej specyfikacji API dla silników benzynowych

Jeden olej silnikowy do floty mieszanej

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     • Nowoczesne, wysokowydajne silniki Diesla o niskiej emisji spalin wyposażone w systemy emisji spalin z filtrami cząstek stałych (DPF) i katalizatorami utleniającymi (DOC).

     • Wysokowydajne silniki wysokoprężne, w tym turbodoładowane konstrukcje z systemem EGR oraz silniki wysokoprężne wykorzystujące starsze, wolnossące konwencjonalne konstrukcje.

     • Pojazdy użytkowe oraz maszyny robocze pracujące w budownictwie, górnictwie, kamieniołomach i w rolnictwie.

     • Pojazdy użytkowe pracujące w warunkach wysokich prędkości/wysokich obciążeń oraz pojazdy dostawcze pracujące na krótkich dystansach.

     • Maszyny robocze pracujące w warunkach niskich prędkości/wysokich obciążeń.

     • Wysokowydajne silniki benzynowe oraz tabor mieszany.

     • Urządzenia zasilane silnikami Diesla amerykańskich i europejskich producentów sprzętu OEM.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

DQC II-18 LA

Mack EO-O Premium Plus

MB-Approval 228.31

 

Produkt ten posiada dopuszczenia następujących producentów urządzeń:

Detroit Detroit Fluids Specification 93K222

Detroit Fluids Specification 93K218

MACK EOS-4.5

MAN M 3575

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-4.5

 

Produkt ten jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

API CG-4

API CF

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji branżowych i producentów urządzeń:

ACEA E9

ACEA E7

API CK-4

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SN

API SM

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20086

ISUZU DEO (samochody z DPD )

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA E7

ACEA E9

JASO DH-2

Cummins CES 20081

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

Klasa SAE 10W-30

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0.9

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,867

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

218

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

82

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-33

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

9,6

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

140

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx