MOBIL DELVAC MX ESP 10W-30

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 to najwyższej jakości olej do silników Diesla, który przyczynia się do przedłużenia żywotności silnika nawet w wymagających warunkach w jeździe drogowej i terenowej, zapewniając wyjątkowe osiągi w nowoczesnych, wysokowydajnych silnikach o niskiej emisji spalin, w tym w silnikach wyposażonych w systemy recyrkulacji spalin (EGR) i systemy obróbki spalin z filtrami cząsteczek stałych (DPF) oraz katalizatorami utleniającymi do silników Diesla (DOC). Mobil Delvac MX ESP 10W-30 jest kompatybilny ze starszymi typami silników, zapewniając ich doskonałe osiągi. Produkt spełnia lub przewyższa wymagania API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS i CH-4 oraz wymagania kluczowych producentów sprzętu (OEM).

 

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 jest rezultatem szeroko zakrojonych wspólnych prac rozwojowych z czołowymi producentami sprzętu OEM. Jest zalecany przez ExxonMobil do użytku w szerokim zakresie wymagających zastosowań i warunków eksploatacyjnych w transporcie ciężarowym, górnictwie, kopalnictwie, budownictwie i rolnictwie. Produkt ten zapewnia doskonałą ochronę w najbardziej wymagających silnikach Diesla, w tym w silnikach Volvo wymagających olejów spełniających specyfikację VDS-4.5. Mobil Delvac MX ESP 10W-30 spełnia lub przewyższa także wymagania specyfikacji API SM dla silników benzynowych i flot mieszanych. Mobil Delvac MX ESP 10W-30 jest kompatybilny z biodieslem.*

 

*Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta OEM dotyczącymi ewentualnych korekt serwisowych.

 

Właściwości i zalety

Formulację oleju Mobil Delvac MX ESP 10W-30 opracowano stosując technologię dodatków trymerowych i mieszany pakiet detergentów, aby zapewnić niezrównane osiągi zarówno nowych, jak i starszych silników. Oprócz doskonałej kontroli zagęszczania oleju z powodu gromadzenia się sadzy i wyjątkowej retencji rezerwy alkalicznej (TBN) w długich okresach między wymianami, zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac ESP 10W-30 zapewnia również świetną odporność na zużycie oleju, utlenianie, korozję i zużycie ścierne, a także powstawanie osadów wysokotemperaturowych. Olej jest zalecany do stosowania z biodieslem ze względu na doskonałą stabilność oksydacyjną i czystość tłoków.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała odporność na zmiany lepkości powodowane sadzą.

Przyczynia się do utrzymania sprawności silnika, jego długiej żywotności oraz długiej trwałości oleju.

Wyjątkowa stabilność termiczna i oksydacyjna.

Przyczynia się do zmniejszenia osadzania się szlamów w niskich i osadów w wysokich temperaturach.

Doskonała kontrola zużycia oleju.

Przyczynia się do obniżenia kosztów oleju ze względu na mniejszą ilość dolewek podczas pracy.

Doskonała rezerwa alkaliczna TBN.

Przyczynia się do poprawy ochrony przed korozją i przedłużenia okresów między wymianami oleju.

Stabilna odporność na ścinanie.

Przyczynia się do utrzymania lepkości w ciężkich warunkach eksploatacyjnych oraz wwysokich temperaturach, co poprawia ochronę przed zużyciem i przedłuża żywotność silnika.

Doskonała pompowalność w niskich temperaturach.

Szybki przepływ oleju i zmniejszenie zużycia silnika przy rozruchu w niskich temperaturach.

Doskonała odporność na zużycie korozyjne i ścieranie.

Wydłużona ochrona przed zużyciem krytycznych powierzchni.

Kompatybilność z elementami układu.

Przedłużenie trwałości uszczelek, uszczelnień i systemów oczyszczania spalin zfiltrami cząsteczek stałych (DPF) i katalizatorami utleniającymi do silników Diesla (DOC).

Spełnia/przewyższa wymagania specyfikacji czołowych producentów sprzętu OEM i najnowszej specyfikacji API dla silników benzynowych.

Jeden olej silnikowy dla floty mieszanej.

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     • Nowoczesne, wysokowydajne silniki Diesla o niskiej emisji spalin, wyposażone w systemy emisji spalin z filtrami cząstek stałych (DPF) i katalizatorami utleniającymi (DOC).

     • Wysokowydajne silniki wysokoprężne, w tym turbodoładowane konstrukcje z systemem EGR oraz silniki wysokoprężne wykorzystujące starsze, wolnossące konwencjonalne konstrukcje.

     • Pojazdy użytkowe oraz maszyny robocze pracujące w budownictwie, górnictwie, kopalnictwie i w rolnictwie.

     • Pojazdy użytkowe pracujące w warunkach wysokich prędkości/wysokich obciążeń oraz pojazdy dostawcze pracujące na krótkich dystansach.

     • Maszyny robocze pracujące w warunkach niskich prędkości/wysokich obciążeń.

     • Wysokowydajne silniki benzynowe oraz flota mieszana.

     • Urządzenia zasilane silnikami Diesla amerykańskich i europejskich producentów sprzętu OEM.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada dopuszczenia następujących producentów:

Detroit Detroit Fluids Specification 93K222

Detroit Fluids Specification 93K218

MACK EOS-4.5

MAN M 3575

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-4.5

 

Produkt jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

API CG-4

API CF

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji branżowych i producentów urządzeń:

API CK-4

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SN

API SM

CATERPILLAR ECF-3

Cummins CES 20086

ISUZU DEO (samochody z DPD )

JASO DH-2

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA E7

ACEA E9

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

Klasa SAE 10W-30

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0.9

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,867

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

218

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

82

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-33

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

9,6

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

140

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx