Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40

Wysokiej jakości olej do silników Diesla

MOBIL DELVAC SUPER 1400E 15W-40

Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40 to wysokiej jakości olej do silników wysokoprężnych, który zapewnia ochronę silników wysokoprężnych pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych, zarówno w zastosowaniach drogowych, jak i w maszynach roboczych. ExxonMobil zaleca stosowanie oleju Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 w szerokim zakresie wymagających warunków i środowisk pracy w transporcie ciężarowym, górnictwie, budownictwie, kamieniołomach i rolnictwie.

 

Właściwości i zalety

Stabilność termiczna i oksydacyjna Przyczynia się do ograniczenia gromadzenie się osadów i nagarów.

Rezerwa alkaliczna TBN Przyczynia się do ograniczenia osadów.

Stabilna wytrzymałość na ścinanie Przyczynia się do zmniejszenia zużycia oleju i zapewnia ochronę przed zużyciem silnika.

Doskonałe właściwości myjąco-dyspergujące Przyczyniają się do ochrony silników i utrzymywania ich w czystości

Kompatybilność z elementami układu Przedłużenie trwałości uszczelek i uszczelnień

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoka stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Chroni przed powstawaniem szlamów i osadów

Duża rezerwa alkaliczna

Pomaga w kontroli osadów

Wytrzymałość na ścinanie

Przyczynia się do zmniejszenia zużycia oleju i zapewnia ochronę przed zużyciem

Doskonałe właściwości myjące/dyspergujące

Przyczynia się do ochrony silnika i utrzymuje go w czystości

Kompatybilność z uszczelnieniami

Zapewnia długi czas pracy uszczelek i uszczelnień

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     • Silniki Diesla wolnossące i z turbodoładowaniem napędzające urządzenia europejskich, japońskich i amerykańskich producentów, zgodnie z zaleceniami z instrukcji obsługi urządzenia

     •  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

     •  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: górnictwo, wydobycie kruszyw, budownictwo i rolnictwo

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten posiada dopuszczenia następujących producentów urządzeń:

MB-Approval 228.3

MTU Oil Category 1

 

Produkt ten jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

RENAULT TRUCKS RD

RENAULT TRUCKS RD-2

VOLVO VDS-2

ACEA A2

ACEA B2

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SJ

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 15W-40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,1

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

230

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,5

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

106

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-27

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

9,7

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

140

Ciężar właściwy w 15°C/15°C, ASTM D4052

0,881

Lepkość względna CCS w 20°C, [mPa.s], ASTM D5293

6150

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: