Mobil Delvac XHP™ Extra 10W-40

Ekstra wysokowydajny olej do silników Diesla

MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W-40

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 to syntetyczny, ekstra wysokowydajny olej do silników Diesla zaprojektowany, aby zapewnić wyróżniające się smarowanie nowoczesnych, wysokowydajnych silników Diesla do pracy w trudnych warunkach drogowych i terenowych. Jego podstawę stanowią wysokowydajne oleje bazowe, które zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, stabilną lepkość i ograniczenie lotności w wysokich temperaturach oraz poprawę oszczędności zużycia paliwa. Te oleje bazowe wzbogacono zaawansowanym pakietem dodatków, który zapewnia wysoki poziom ochrony wszystkich części silnika. Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 zaprojektowano, aby zapewnić długie okresy między wymianą oleju w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych.

 

Właściwości i zalety

Niskoemisyjne silniki wysokiej mocy stawiają większe wymagania olejom silnikowym. Ściślej pasowane konstrukcje silnika zmniejszają zużycie oleju, skutkiem czego potrzeba mniej uzupełnień świeżego oleju w celu uzupełnienia zużytych dodatków. Wpływ wysokich temperatur na stosowany olej zwiększa się w związku z zastosowaniem chłodnic powietrza i turbosprężarek. Wyższe ciśnienie wtrysku paliwa i opóźnienie rozrządu poprawiają wydajność spalania,  ale również zwiększają temperaturę silnika oraz lotność oleju i zawartość sadzy w nim. Zaawansowana technologia Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 zapewnia wyjątkową wydajność zarówno w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych, jak i starszych modelach. Główne zalety tego oleju to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa ochrona przed gęstnieniem oleju, osadami wysokotemperaturowymi, zbieraniem się szlamu i degradacją oleju.

Zmniejszone zużycie i długa trwałość eksploatacyjna silnika

Wyjątkowe ograniczenie osadów wysokotemperaturowych

Ograniczenie zacierania silnika i ochrona przed zużyciem gładzi cylindrów.

Doskonałe zabezpieczenie przed zapiekaniem się pierścieni

Rozszerzona rezerwa alkaliczna TBN

Długotrwałe przeciwdziałanie osadom/ zużyciu

Możliwe przedłużenie okresu wymiany oleju

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach

Lepsza pompowalność i krążenie oleju

Ochrona przed zużyciem przy rozruchu

Wytrzymałość na ścinanie

Niska lotność

Przyczynia się do ograniczenia spadku lepkości i zużycie oleju w ciężkich warunkach pracy w wysokich temperaturach.

Doskonały wskaźnik lepkości

Nadaje się do szerokiego zakresu silników i temperatur

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     • Silniki Diesla wolnossące i z turbodoładowaniem napędzające urządzenia producentów europejskich i japońskich

     •  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

     •  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: górnictwo, wydobycie kruszyw, budownictwo i rolnictwo

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten ma następujące aprobaty:

MAN M 3277

MB-Approval 228.5

MB-Approval 235.27

MTU Oil Category 3

Scania LDF-3

VOITH RETARDER Oil Class A

VOLVO VDS-3

VOLVO VDS-2

ZF TE-ML 04C

ZF TE-ML 23A

Mack EO-N

Mack EO-M Plus

RENAULT TRUCKS RLD-2

Scania LDF-3 
 
 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

API CF

Cummins CES 20072

RENAULT TRUCKS RLD

 

Produkt ten spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

RENAULT TRUCKS RXD

ACEA E7

ACEA E4

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 10W-40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,9

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,867

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

226

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

13,0

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

89

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

15,9

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

151

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx