Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30

Syntetyczny olej do silników Diesla

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 to bardzo wysokiej jakości olej syntetyczny do silników Diesla, zaprojektowany aby umożliwić doskonałą ochronę i oszczędność paliwa w nowoczesnych, wysoko obciążonych silnikach Diesla pracujących w trudnych warunkach drogowych.  Zastosowane w tym oleju wysokiej jakości oleje bazowe zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, zachowanie lepkości i małą lotność w temperaturach wysokich oraz przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa. Te oleje bazowe komponują się z również zaawansowanym pakietem dodatków uszlachetniających, zapewniając wysoki poziom ochrony wszystkich części silnika.

 

Karty produtków

Właściwości i zalety

Silniki Diesla wysokiej mocy o niskiej emisji wymagają dużo więcej od silnikowych środków smarnych.  Ściślej pasowane konstrukcje silnika zmniejszają zużycie oleju, skutkiem czego potrzeba mniej uzupełnień świeżego oleju w celu uzupełnienia zużytych dodatków.  Stosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększa obciążenia termiczne środków smarnych.  Wyższe ciśnienie wtrysku paliwa i opóźnienie rozrządu poprawiają wydajność spalania, ale również zwiększają temperaturę silnika oraz lotność oleju i zawartość sadzy w nim.  Zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 zapewnia wyjątkowe osiągi, a olej ten został zatwierdzony do pierwszego napełniania silników wysokoprężnych Mercedes Benz Actros.  Jego główne zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa ochrona przed gęstnieniem oleju, osadami wysokotemperaturowymi, zbieraniem się szlamu, degradacją oleju i korozją .

Doskonałe właściwości chroniące przed zużyciem i zatarciem

Długa trwałość silnika

Mniejsze zużycie silnika

Wyjątkowe ograniczenie osadów wysokotemperaturowych

Przedłużenie żywotności oleju powyżej okresów między wymianami oleju zalecanymi przez producentów OEM.

Doskonałe zabezpieczenie przed zapiekaniem się pierścieni

Przedłużona rezerwa alkaliczna TBN

Długotrwała kontrolę osadów/ zużycia

Możliwe przedłużenie okresu wymiany oleju

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach

Doskonała pompowalność i krążenie oleju

Ochrona przed zużyciem przy rozruchu

Stabilna wytrzymałość na ścinanie

Bardzo niska lotność

Zmniejsza spadek lepkości i przyczynia się do zmniejszenia zużycia oleju w ciężkich warunki pracy w wysokich temperaturach.

Zaawansowana formulacja i parametry lepkości

Potencjalne korzyści ze zmniejszenia zużycia paliwa

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Wolnossące i turbodoładowane silniki Diesla produkcji Mercedes Benz i MAN.

     •  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Olej MOBIL DELVAC XHP ULTRA 5W-30 spełnia lub przewyższa wymagania:

ACEA E4

 

Produkt ten posiada dopuszczenia następujących producentów urządzeń:

MAN M 3277

MAN M 3377

MTU Oil Category 3

VOITH RETARDER Oil Class B

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,4

Gęstość w 15°C, [ kg/m3], ASTM D4052

0,853

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

226

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,8

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

69,7

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

12,7

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

168

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: