Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-30

Wysokowydajny olej silnikowy

Mobil Super 3000 Formula M 5W30

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 to wysokowydajny olej silnikowy przeznaczone przede wszystkim do stosowania w samochodach Mercedes Benz (MB), gdzie wymagany jest produkt o przedłużonych przedziałach czasu pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi (Long Life).

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 zapewnia następujące właściwości i korzyści:

  • Umożliwia przedłużoną eksploatację w podwyższonych temperaturach bez oksydacyjnego gęstnienia oleju i pogorszenia jego właściwości.
  • Zapewnia doskonałą płynność w niskich temperaturach umożliwiając łatwe uruchamianie silnika w zimie i szybki obieg oleju w silniku.
  • Nadaje się do stosowania zarówno w samochodach osobowych z silnikami benzynowymi i niektórych z silnikami wysokoprężnymi, a także w lekkich pojazdach użytkowych.

 

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 opracowano w celu spełnienia najwyższych wymagań firmy Mercedes Benz dla olejów silnikowych. Oferuje doskonałe osiągi zarówno w bardzo niskich, jak i bardzo wysokich temperaturach pracy oraz długotrwałą ochronę silnika przed zużyciem i osadzaniem się szlamu.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Super 3000 Formula VC 5W-30 został dopuszczony przez następujących producentów:

 

Mercedes Benz

MB-Approval 229.5
MB-Approval 229.3

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

 

Lepkość, ASTM D 445

 

cSt w 40º C

72,4

cSt w 100º C

12,2

Popiół siarczanowy, wt%, ASTM D 874

0,8

Fosfor

0,08

Temp. zapłonu, °C, ASTM D 92

212

Gęstość w 15º C kg/l, ASTM D 4052

0,85

Temp. płynięcia, °C, ASTM D 97

-42

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.