Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-30

Wysokiej jakości olej silnikowy

Mobil Super 3000 Formula M 5W30

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 to wysokowydajny olej silnikowy przeznaczony głównie do stosowania w pojazdach marki Mercedes Benz (MB), gdzie wymagany jest produkt zapewniający wydłużone okresy międzyobsługowe (Long Life).

 

Zalety i Korzyści

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 zapewnia następujące właściwości i korzyści:

•  Umożliwia przedłużoną eksploatację w podwyższonych temperaturach bez oksydacyjnego gęstnienia oleju i pogarszania jego właściwości.

•  Zapewnia doskonałą płynność w niskich temperaturach umożliwiając łatwe uruchamianie silnika w zimie i szybką cyrkulację oleju w silniku.

•  Zapewnia doskonałą ochronę silnika przed zużyciem i osadami.

 

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 opracowano aby spełnić najwyższe wymagania samochodów osobowych Mercedes Benz z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.

Jego formulacja Full SAPS (brak limitów ilościowych dla popiołów siarczanowych, fosforu i siarki) zapewnia dodatkową ochronę potrzebną przy długich okresach pomiędzy wymianami oleju w silnikach bez filtrów cząstek stałych lub pracujących w regionach, w których stosuje się paliwa o wysokiej zawartości siarki.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 229.3

MB-Approval 229.5

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własności

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12,1

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

159

Gęstość w 15,6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,847

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

74,8

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

240

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx