Mobilube HD N 80W-140

Wysokiej jakości olej przekładniowy

Generic-Packshot-Imagery

Mobilube HD-N 80W-140 to wysokiej jakości olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w pojazdach użytkowych, stworzony z wyselekcjonowanych olejów bazowych i nowoczesnego pakietu dodatków uszlachetniających. Olej ten doskonale sprawdza się w wysokoobciążonych skrzyniach biegów, mostach napędowych i przekładniach głównych, gdzie mogą występować przeciążenia oraz obciążenia udarowe. Posiada doskonałą stabilność chemiczną i termiczną, zapewnia poprawne działanie przekładni w warunkach niskich temperatur otoczenia oraz gwarantuje dobre zabezpieczenie przed zjawiskami rdzy i korozji.

 

Zalety

Dzisiejsze aplikacje pojazdów ciężarowych stawiają coraz wyższe wymagania wobec olejów stosowanych w układach przeniesienia napędu. Wyższe prędkości obrotowe, wyższe momenty obrotowe i większe obciążenia wymagają ulepszonych formulacji, które zapewniając odpowiedni poziom ochrony przeciwzużyciowej pozwolą jednocześnie na wydłużenie żywotności elementów układu napędowego i związaną z tym optymalizację całkowitych kosztów eksploatacji. Wydłużenie przebiegów międzyobsługowych stawia dodatkowe wymagania względem olejów przekładniowych. Dotyczy to przede wszystkim wysokiej jakości olejów bazowych oraz pakietów dodatków uszlachetniających. Mobilube HD-N 80W-140 został stworzony z myślą o tych właśnie wymogach. Główne jego zalety, to:

WłasnościZalety
Dobra stabilność termiczna i odporność na utlenianie, oraz doskonałe zabezpieczenie przed zjawiskami rdzy i korozjiWydłużona żywotność elementów układu napędowego
Doskonała ochrona przeciwzużyciowa przy małych prędkościach/wysokim momencie obrotowym oraz przeciwzatarciowa przy dużych prędkościachMożliwość przenoszenia wyższych obciążeń
 Redukcja kosztów utrzymania i wydłużona żywotność elementów przekładni
Dobra płynność w niskich temperaturach otoczeniaUłatwienie rozruchu urządzenia
Szeroka klasa lepkościowaZmniejszona ilość wymaganych olejów przekładniowych
Dobra odporność na pienienieZachowanie trwałego "filmu olejowego" zapewniające skuteczne smarowanie elementów przekładni
Kompatybilność z powszechnie stosowanymi materiałami uszczelnieńMinimalne ryzyko wycieku i zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia

 

Zastosowanie

      Rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w:

  • Przekładnie pojazdów Scania, do których wymagane jest stosowanie olejów spełniających wymagania klasyfikacji STO 1:0
  • Wysokoobciążone mosty napędowe i przekładnie główne, do których zalecane jest stosowanie środków smarnych spełniających wymagania klasyfikacji API GL-5
  • Samochody dostawcze, pojazdy ciężarowe i pojazdy użytkowe
  • Maszyny budowlane, rolnicze i górnicze
  • Inne wysokoobciążone przekładnie przemysłowe i samochodowe pracujące w warunkach obciążeń udarowych, wysokich prędkości i niskich momentów obrotowych lub małych prędkości i wysokich momentów obrotowych
  • Olej ten nie powinien być stosowany w przekładniach do których polecane są oleje typu API GL-4

 

Specyfikacje

Mobilube HD-N 80W-140 spełnia lub przewyższa następujące wymagania: 
API GL-5 
Scania STO 1:0 

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilube HD-N 80W-140 
Klasa Lepkości SAE80W-140
Lepkość kin., ASTM D 445 
cSt w 40ºC262
cSt w 100ºC25.3
Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270125
Temp. płynięcia, ºC, ASTM D 97-30
Temp. zapłonu, ºC, ASTM D 92196
Ciężar właściwy w 15ºC kg/l, ASTM D 40520.892

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.