Mobilube LS 85W-90

Olej przekładniowy do mostów napędowych z ograniczonym poślizgiem (typ LS)

Generic-Packshot-Imagery

Mobilube LS 85W-90 to najwyższej jakości samochodowy olej przekładniowy produkowany z wyselekcjonowanych olejów bazowych z pakietem nowoczesnych dodatków uszlachetniających, przeznaczony w szczególności do smarowania mechanizmów różnicowych z ograniczonym poślizgiem.  ExxonMobil rekomenduje ten olej do stosowania w aplikacjach wymagających produktów klasy API GL-5, takich jak wysokoobciążone mechanizmy różnicowe, przekładnie główne i mosty napędowe pracujące w warunkach wysokich nacisków i obciążeń udarowych.

 

Właściwości i zalety

Nowoczesne konstrukcje zespołów napędowych w pojazdach ciężarowych, samochodach osobowych i dostawczych stawiają coraz wyższe wymagania olejom przekładniowym.  Wyższe prędkości, wyższe momenty obrotowe, większe obciążenia oraz ograniczony poślizg stawiają wymagania środkom smarnym w celu maksymalnego wydłużenia czasu pracy smarowanych elementów oraz optymalizacji ich wydajności.  Wydłużenie okresów pomiędzy wymianami stawia olejom dodatkowe wymagania.  Olej Mobilube LS 85W-90 został stworzony z myślą o tych właśnie wymaganiach.   Jego główne zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonałe właściwości smarne

Skuteczne działanie w warunkach ograniczonego poślizgu

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Dłuższy okres eksploatacji przekładni i łożysk dzięki ograniczeniu powstawania osadów i dłuższej żywotności uszczelnień

Doskonała ochrona przed zużyciem przy niskich prędkościach/wysokim momencie obrotowym oraz przed zatarciem przy wysokich prędkościach.

Udoskonalone zdolności przenoszenia obciążeń zmniejszające koszty eksploatacyjne

Doskonała ochrona przed rdzą i korozją

Wydłużony czas pracy i zmniejszenie koszów eksploatacji

Skuteczne smarowanie w niskich temperaturach

Przyczynia się do zmniejszenia zużycia i ułatwia rozruch

Dobra odporność na pienienie

Utrzymuje odpowiedni film smarny, a tym samym niezawodne smarowanie

Kompatybilny z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami

Ogranicza ryzyko wycieków do minimum i zmniejszenia zanieczyszczenia.

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu, przekładnie główne, mosty napędowe wymagające oleju klasy API GL-5

     •  Samochody osobowe, dostawcze, vany, ciężarówki i autobusy

     •  Maszyny robocze w tym m.in. maszyny budowlane, rolnicze oraz ciężki sprzęt roboczy w górnictwie odkrywkowym

     • Inne wysokoobciążone przekładnie samochodowe i przemysłowe, w tym przekładnie hipoidalne oraz przekładnie pracujące w warunkach wysokich prędkości/obciążeń udarowych, wysokich prędkości/niskiego momentu obrotowego oraz/lub w warunkach niskich prędkości i wysokich momentów obrotowych

     • Napełnianie fabryczne, dolewki lub wymiana w zamkniętych przekładniach, gdzie rekomendowany jest olej klasy SAE 85W-90 o ograniczonym poślizgu

     • Nie jest przeznaczony do stosowania w skrzyniach biegów lub skrzyniach zespolonych z przekładnią główną, wymagających oleju silnikowego lub płynów typu ATF

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

ZF TE-ML 05C

ZF TE-ML 16E

ZF TE-ML 21C

 

Produkt ten jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

ZF TE-ML 12C

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API GL-5

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 85W-90

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D 1298

0,90

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

216

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

15,3

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

153

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-36

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

100

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx