Mobilube™ S 80W-90

Uniwersalny środek smarny do układów przeniesienia napędu

Generic Packshot Imagery

Mobilube™ S 80W-90 to najwyższej jakości olej przekładniowy przeznaczony do skutecznego smarowania najnowszych ręcznych skrzyń biegów, znajdujących zastosowanie w pojazdach użytkowych osobowych i dostawczych. Olej zapewnia wysoką sprawność zmiany biegów, odznacza się dobrą płynnością w niskiej temperaturze i zachowuje lepkość w wysokiej temperaturze. Olej Mobilube S 80W-90 spełnia wymagania klasyfikacji jakościowych: API GL-4i GL-5.

Zalety

Dzisiejsze osiągnięcia technologii pozwoliły w ogromnym stopniu poprawić skuteczność działania pojazdów pod względem obciążenia, prędkości oraz sterowania dzięki innowacyjnie zaprojektowanym układom napędowym. Rozwiązania te znacznie zwiększyły wymagania wobec elementów pojazdów oraz stosowanych w nich środków smarnych. W przypadku zespołów pracujących w warunkach dużego obciążenia, w celu zapewnienia trwałości kół zębatych i synchronizatorów , płynnej zmiany przełożeń, oszczędności paliwa i możliwości pracy w warunkach dużego obciążenia, konieczne jest uzyskanie optymalnej równowagi między takim czynnikami, jak ograniczanie tarcia, zmniejszenie zużycia, niezmienność warunków termicznych, odporność na ścinanie oraz szczelność.Mobilube S 80W-90 zapewnia znakomite parametry zarówno w najnowszych, jak i starszych konstrukcjach. Do najważniejszych zalet zalicza się:

Własności Zalety i potencjalne korzyści
Znakomite parametry wytrzymałościowe i przeciwzużyciowe oraz odporność na duże obciążenia Przyczynia się do zwiększenia trwałości skrzyni biegów.
Wyśmienite zapobieganie tworzeniu się osadów i nalotów Przyczynia się do zwiększenia trwałości uszczelek, wydłużenia okresów miedzy wymianami oleju i czynnościami serwisowymi.
Doskonałe zabezpieczenie przed korozją miedzi i jej stopów Przyczynia się do wydłużenia okresu eksploatacji synchronizatorów i płynniejszej zmiany biegów
Odporność na wysoką temperaturę i utlenianie przy wysokiej temperaturze pracy Przyczynia się do zmniejszenia zużycia i zwiększenia trwałości części.
Duża odporność na ścinanie W trudnych warunkach eksploatacji zachowuje właściwą lepkość i wytrzymałość wartwy olejowej
Znaczna płynność w niskiej temperaturze Łatwiejsze, płynniejsze zmiany biegów i łatwiejszy rozruch

Zastosowanie

      Rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w:

  • Samochody osobowe na drogach utwardzonych, lekkie i ciężkie pojazdy ciężarowe, autobusy i samochody dostawcze
  • Wysokoobciążone elementy układu przeniesienia napędu w samochodach, wymagających stosowania olejów spełniających normy API GL-4/GL-5

Specyfikacje

Mobilube S 80W-90 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:
API GL-5 / MT-1 X
Scania STO 1:0 X
Olej przekładniowy do ISUZU X
Olej do dużych przekładni ręcznych w ISUZU X
BOSCH TE-ML 08
X
SCANIA STO 1:1G
X

 

W ocenie ExxonMobil Mobilube S 80W-90 spełnia wymagania następującego poziomu jakości:
ZF-TE-ML 07A/08 X

Mobilube S 80W-90posiada następujące aprobaty producentów:
MAN 341 Typ Z2 X
MAN 342 Typ M2 X
ZF-TE-ML 02B/05A/12L/12M/16B/17H/19B/21A X
MB-Aprobata 235.0 X
MACK GO-J X

 

Mobilube S 80W-90 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:
API GL-4 X
Meritor O-76-D X
MAN 341 Typ E2 X

 

Zastosowania wojskowe:
Poziom jakości MIL-PRF 2105E, ale nie zatwierdzony

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilube S 80W-90
Klasa Lepkości SAE 80W-90
Lepkość kin., ASTM D 445
[cSt] w 40ºC 144
[cSt] w 100ºC 15.0
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270 105
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 97 -30
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92 210
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 4052 0.90

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx