Mobilube™ S 80W-90

Uniwersalny środek smarny do układów przeniesienia napędu

Generic Packshot Imagery

Mobilube™ S 80W-90 to najwyższej jakości olej przekładniowy przeznaczony do skutecznego smarowania najnowszych ręcznych skrzyń biegów, znajdujących zastosowanie w pojazdach użytkowych osobowych i dostawczych. Olej zapewnia wysoką sprawność zmiany biegów, odznacza się dobrą płynnością w niskiej temperaturze i zachowuje lepkość w wysokiej temperaturze. Olej Mobilube S 80W-90 spełnia wymagania klasyfikacji jakościowych: API GL-4i GL-5.

 

Zalety

Dzisiejsze osiągnięcia technologii pozwoliły w ogromnym stopniu poprawić skuteczność działania pojazdów pod względem obciążenia, prędkości oraz sterowania dzięki innowacyjnie zaprojektowanym układom napędowym. Rozwiązania te znacznie zwiększyły wymagania wobec elementów pojazdów oraz stosowanych w nich środków smarnych. W przypadku zespołów pracujących w warunkach dużego obciążenia, w celu zapewnienia trwałości kół zębatych i synchronizatorów , płynnej zmiany przełożeń, oszczędności paliwa i możliwości pracy w warunkach dużego obciążenia, konieczne jest uzyskanie optymalnej równowagi między takim czynnikami, jak ograniczanie tarcia, zmniejszenie zużycia, niezmienność warunków termicznych, odporność na ścinanie oraz szczelność.Mobilube S 80W-90 zapewnia znakomite parametry zarówno w najnowszych, jak i starszych konstrukcjach. Do najważniejszych zalet zalicza się:

Własności Zalety i potencjalne korzyści
Znakomite parametry wytrzymałościowe i przeciwzużyciowe oraz odporność na duże obciążenia Przyczynia się do zwiększenia trwałości skrzyni biegów.
Wyśmienite zapobieganie tworzeniu się osadów i nalotów Przyczynia się do zwiększenia trwałości uszczelek, wydłużenia okresów miedzy wymianami oleju i czynnościami serwisowymi.
Doskonałe zabezpieczenie przed korozją miedzi i jej stopów Przyczynia się do wydłużenia okresu eksploatacji synchronizatorów i płynniejszej zmiany biegów
Odporność na wysoką temperaturę i utlenianie przy wysokiej temperaturze pracy Przyczynia się do zmniejszenia zużycia i zwiększenia trwałości części.
Duża odporność na ścinanie W trudnych warunkach eksploatacji zachowuje właściwą lepkość i wytrzymałość wartwy olejowej
Znaczna płynność w niskiej temperaturze Łatwiejsze, płynniejsze zmiany biegów i łatwiejszy rozruch

 

Zastosowanie

      Rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w:

  • Samochody osobowe na drogach utwardzonych, lekkie i ciężkie pojazdy ciężarowe, autobusy i samochody dostawcze
  • Wysokoobciążone elementy układu przeniesienia napędu w samochodach, wymagających stosowania olejów spełniających normy API GL-4/GL-5

 

Specyfikacje

Mobilube S 80W-90 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:
API GL-5 / MT-1 X
Scania STO 1:0 X
Olej przekładniowy do ISUZU X
Olej do dużych przekładni ręcznych w ISUZU X
BOSCH TE-ML 08
X

 

W ocenie ExxonMobil Mobilube S 80W-90 spełnia wymagania następującego poziomu jakości:
ZF-TE-ML 07A/08 X

Mobilube S 80W-90posiada następujące aprobaty producentów:
MAN 341 Typ Z2 X
MAN 342 Typ M2 X
ZF-TE-ML 02B/05A/12L/12M/16B/17H/19B/21A X
MB-Aprobata 235.0 X
MACK GO-J X

 

Mobilube S 80W-90 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:
API GL-4 X
Meritor O-76-D X
MAN 341 Typ E2 X

 

Zastosowania wojskowe:
Poziom jakości MIL-PRF 2105E, ale nie zatwierdzony

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilube S 80W-90
Klasa Lepkości SAE 80W-90
Lepkość kin., ASTM D 445
[cSt] w 40ºC 144
[cSt] w 100ºC 15.0
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270 105
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 97 -30
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92 210
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 4052 0.90

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.