W związku z nieustannym doskonaleniem produktów, wprowadzaniem nowych technologii oraz zmian pod kątem wymogów prawnych informacje zawarte na tej stronie internetowej podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność wszystkich informacji, ale firma ExxonMobil lub jej spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami, pominięciami, błędami w druku lub nieprawidłową interpretacją materiałów zawartych w tej aplikacji. Odbiorca nie może w żaden sposób kopiować, powielać ani rozpowszechniać zawartych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ExxonMobil.

Informacje techniczne oraz zalecenia są skierowane do nabywców produktów, odbiorców informacji oraz są przeznaczone pod rozwagę, sprawdzenie i weryfikację klientów, odnosząc się do określonych produktów lub materiałów, o ile te nie są powiązane z żadnym innym produktem lub materiałem. Wyłączną odpowiedzialność za każdą czynność podjętą na podstawie informacji zawartych w aplikacji ponosi użytkownik. Użytkownik w pełni odpowiada za wszystkie ustalenia i testy w zakresie wykorzystania materiału, produktu oraz w jakimkolwiek procesie. Wszelkie zalecenia producenta silnika/pojazdu/maszyny zawsze mają wyższy priorytet i powinny być traktowane jako zalecenia nadrzędne w stosunku do niniejszych informacji oraz rekomendacji. Firma ExxonMobil Lubricants nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub urazy ciała poniesione w związku lub wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania produktu lub materiału, zgodnego z informacjami technicznymi oraz zaleceniami do takiego użytkowania.