Łożysko – połączenie kuliste

Unirex N 2 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta