Układy hydrauliczne

MOBIL DTE 26 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta
Nuto™ H 68 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta

Specyfikacje producenta – smar

Mobilux EP 2 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta

Łożysko

Mobil Vactra Oil No. 4 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta