Przekładnia – przekładnia ślimakowa

Mobilith SHC 007 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta
Mobil SHC 626 Temperatura otoczenia Zakres : -40/-40.32°C - 40/4.48°C
Mobil SHC 634 Temperatura robocza Zakres : 10/-12.32°C - 135/57.68°C

Specyfikacje środka smarnego

Mobil SHC 630 Temperatura otoczenia Zakres : -25/-31.92°C - 75/24.08°C