gas engines

Wytwarzanie energii - silniki gazowe

Wyższy poziom wydajności dla silników gazowych.

ExxonMobil oferuje wysokiej jakości oleje, specjalnie opracowane dla różnych typów silników, w tym tych najnowszych. Od ponad 40 lat seria Mobil Pegasus™ zapewnia naszym klientom najnowocześniejszą technologię, która przyczynia się do optymalnej żywotności silnika i niższych kosztów eksploatacji.

Mobil Pegasus™ 1100 seria to najnowszej generacji oleje, które zostały zaprojektowane dla zapewnienia najwyższego poziomu ochrony nowoczesnych, wysokobciążonych, czterosuwowych, niskoemisyjnych silników gazowych. Seria olejów Mobil Pegasus 1100 została opracowana i przetestowana w szerokim zakresie warunków pracy i na różnych typach silników gazowych, dzięki temu zapewnia doskonałą trwałość i wydajność silnika, wydłuża okresy pomiędzy wymianami oleju i minimalizuje koszty eksploatacji,  konserwacji oraz ogranicza przestoje.

Mobil SHC Pegasus jest jednym, jak do tej pory, z najtrwalszych olejów do silników gazowych w historii. Jest w stanie zaoferować korzyści pod względem wydajności energetycznej, a jego formulacja zapewnia optymalną ochronę silników na gaz naturalny i pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisji CO₂.

Gama produktów Mobil Pegasus została zaprojektowana dla różnych typów silników i paliw gazowych stosowanych obecnie w obiektach produkujących energię.

Produkty

 • Mobil Pegasus™ 1

  Mobil Pegasus™ 1 to wysokiej jakości syntetyczny olej do silników gazowych, który spełnia wymagania silników  wolnossących i turbodoładowanych. Jego właściwości umożliwiają uzyskanie korzyści z oszczędności paliwa, szczególnie przy zmiennych obciążeniach, prędkościach i temperaturach.

  Dowiedz się więcej
 • Mobil Pegasus™ 1100 seria

  Mobil Pegasus 1100 to seria doskonałej jakości olejów do  wysoko obciążonych, czterosuwowych silników gazowych; oleje zapewniają najwyższy poziom ochrony. Doskonała stabilność oksydacyjna, odporność na nitrację, utrzymywanie liczby zasadowej i wysoka stabilność termiczna umożliwia wydłużenie czasu pracy oleju.

  Dowiedz się więcej
 • Mobil Pegasus™ 1005

  Mobil Pegasus™ 1005 to wysokiej jakości olej do silników gazowych. Zapewnia wyjątkowe właściwości ochrony przed zużyciem mocno obciążonych elementów silnika przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z materiałami katalizatora.

  Dowiedz się więcej
 • Mobil Pegasus™ 805

  Mobil Pegasus™ 805 to jest wysokiej jakości olejem do silników gazowych. Zapewnia skuteczną ochronę przeciw zacieraniu i zużywaniu się pierścieni i tulei. Zapewnia optymalną długość pracy silnika i niskie koszty eksploatacyjne. 

  Dowiedz się więcej
 • Mobil Pegasus™ 801

  Mobil Pegasus™ 801 jest wysokiej jakości olejem przeznaczonym do smarowania wszystkich rodzajów silników gazowych pracujących przy niskich, średnich i dużych prędkościach, dla których zaleca się stosowanie olejów niskopopiołowych lub bezpopiołowych. Zapewnia doskonałą czystość i wydajność silnika. 

  Dowiedz się więcej
 • Mobil Pegasus™ 710

  Mobil Pegasus™ 710 to wysokiej jakości olej do silników gazowych przeznaczony głównie do smarowania nowoczesnych, wysokoobrotowych czterosuwowych silników gazowych o niewielkim zużyciu oleju.

  Dowiedz się więcej
 • Mobil Pegasus™ 705

  Mobil Pegasus 705 to wysokiej jakości olej silnikowy przeznaczony do smarowania szerokiej gamy silników napędzanych gazem ziemnym, w tym szybkoobrotowych silników gazowych napędzanych mieszankami stechiometrycznymi i ubogimi, które są wrażliwe na zużycie gniazd i przylgni zaworowych.

  Dowiedz się więcej
 • Mobil Pegasus™ 610

  Mobil Pegasus™ 610 to wysokiej jakości olej do silników gazowych przeznaczony przede wszystkim do smarowania czterosuwowych silników średnio- i wysokoobrotowych napędzanych paliwem gazowym, które zawiera korozyjne zanieczyszczenia takie jak siarkowodór, halogenki (gaz z biomasy, gaz wysypiskowy).

  Dowiedz się więcej
 • Mobil Pegasus™ 610 Ultra

  Mobil Pegasus™ 610 Ultra to wysokiej jakości olej przeznaczony do smarowania nowoczesnych średnio- i wysokoobrotowych czterosuwowych silników na paliwa gazowe zawierające składniki o działaniu korozyjnym, takie jak siarkowodór lub halogenki (gaz z biomasy, gaz wysypiskowy). Chroni silnik przed zużyciem, gdy gaz zanieczyszczony jest siloksanami.

  Dowiedz się więcej

Potwierdzenia osiągniętych korzyści

Usługi Mobil Serv℠

Zagadnienia techniczne

Produkty według zastosowań

Oferujemy wysokiej jakości środki smarne, od olejów syntetycznych po mineralne i doskonałej jakości smary, od olejów hydraulicznych po oleje do sprężarek, oleje i smary do łożysk, itd. Nasze produkty spełniają potrzeby nowoczesnego przemysłu. 

mobil serv

Usługi Mobil Serv℠

Jako eksperci w dziedzinie smarowania od ponad 150 lat, obecnie oferujemy usługi Mobil Serv℠, które zapewniają innowacyjne, najnowocześniejsze rozwiązania i pełen zakres usług technicznych związanych ze smarowaniem, takie jak na przykład analiza oleju lub inspekcja silnika.