Mobil Pegasus 1100 Series

Wysokiej jakości oleje do silników gazowych

Seria Mobil Pegasus 1100 to najnowszej generacji produkty z rodziny produktów Mobil Pegasus, wysokiej jakości olejów do silników gazowych przeznaczonych do wysokoobciążonych, czterosuwowych silników gazowych, zapewniających najwyższy poziom ochrony również w starszych modelach silników. Obydwa produkty Mobil Pegasus 1105 i Mobil Pegasus 1107 charakteryzują się doskonałą stabilnością oksydacyjną i odpornością na nitrację, retencją liczby zasadowej TBN (z ang. Total Base Number) i wysoką stabilnością termiczną, co wpływa na wydłużenie czasu pracy oleju. Formulacje są zbilansowane w celu zapewnienia przedłużonej żywotności oleju, wyjątkowych właściwości przeciwzużyciowych i kontroli tworzenia się nagarów i laków.

Mobil Pegasus 1105 (0,5% popiołu siarczanowego) może pomóc użytkownikom w utrzymaniu silników (wszystkie typy tłoków) w czystości przez dłuższy okres czasu i zwiększeniu niezawodności silnika, co przekłada się na wzrost wydajności. 

Mobil Pegasus 1107 (0,65% popiołu siarczanowego) może pomóc użytkownikom w utrzymaniu w czystości silników ze stalowymi tłokami i o wysokich wartościach średniego ciśnienia użytecznego BMEP (BMEP równe lub większe od 22 bar) oraz dłuższej pracy przy zwiększonej niezawodności, doskonale zapewniając utrzymanie rezerwy alkalicznej, co skutkuje wzrostem produktywności.

 

Zalety i Korzyści

Oleje Mobil Pegasus 1105 i Mobil Pegasus 1107 są produktami o długiej żywotności, wykazują co najmniej 1,5-krotnie dłuższe okresy między wymianami oleju w porównaniu z produktami konkurencji w silnikach o wysokiej mocy napędzanych gazem ziemnym. Obydwa produkty należą do wiodących przemysłowych środków smarnych Mobil, które słyną z innowacyjności, nowatorskiej technologii i ogólnej wysokiej wydajności:

• Znakomite własności myjąco-dyspergujące oleju ograniczają tworzenie się nagaru i laków, co pozwala na ograniczenie zużycia oleju i utrzymuje silnik w czystości, nawet w czasie wydłużonych przebiegów między wymianami oleju

• Wyjątkowa stabilność oksydacyjna, odporność na nitrację oraz stabilność termiczna pomagają wydłużyć okres eksploatacji oleju, obniżyć koszty związane z filtrami i zapobiegać powstawaniu osadów

• Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe przyczyniają się do zmniejszenia zużycia komponentów i zacierania tulei w wysoko obciążonych silnikach, a także zapewniają ochronę w trakcie procesu docierania

• Wysoka rezerwa alkaliczna pozwala utrzymać wydajność silnika i jego trwałość oraz wydłużyć okresy między wymianami oleju

 

Zastosowania

     • GE Jenbacher, MAN, MTU, inne silniki z turbosprężarką, oraz silniki czterosuwowe wolnossące, średnio- i szybkoobrotowe, które wymagają środka smarnego o wysokiej jakości

     • Czterosuwowe silniki gazowe napędzane mieszankami stechiometrycznymi i ubogimi pracujące pod dużym obciążeniem, wysokim ciśnieniem oraz w wysokich temperaturach

     • Wysokoobrotowe, czterosuwowe silniki gazowe stosowane w układach kogeneracyjnych

     •  Silniki napędzane gazem ziemnym wyposażone w katalizatory

     • Aplikacje, w których jako paliwo wykorzystywany jest tzw. gaz kwaśny o niskim poziomie H2S

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące dopuszczenia:

Mobil Pegasus 1105

Mobil Pegasus 1107

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Paliwo klasa A, Serie 2 & 3, wydłużone przebiegi)

X

X

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Paliwo klasa A, Seria 4 wszystkie wersje, wydłużone przebiegi)

X

 

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Paliwo klasa A, Seria 6 do wersji E, wydłużone przebiegi)

X

 

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Paliwo klasa A, Serie 6 wszystkie wersje, wydłużone przebiegi)

 

X

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (CAT (katalizatory), aprobata)

X

X

MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines

 

X

Caterpillar Energy SolutionsTR 2105, Lube Oils for Gas Engines (CG132, CG170, CG260)

 

X

MTU Onsite Energy Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas
X
MAN M 3271-2    X
MAN M 3271-5     X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

1105

1107

Klasa lepkości

SAE 40

SAE 40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,5

0,65

Gęstość w 15.6°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,88

0,88

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

261

261

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,1

13,1

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

113

113

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-18

-18

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896 (*)

6,2

7,3

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

112

112

 

(*) użycie innych, zgodnych z normą ASTM, rozpuszczalników może powodować odmienne rezultaty. 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx