Mobil Pegasus 610

OLEJ DO SILNIKÓW GAZOWYCH

Mobil Pegasus 610

Mobil Pegasus™ 610 to wysokiej jakości olej do silników gazowych przeznaczony przede wszystkim do smarowania nowoczesnych czterosuwowych silników średnio i wysokoobrotowych napędzanych paliwem, które zawiera korozyjne zanieczyszczenia takie jak siarkowodór, halogenki (związki zawierające chlor, fluor itd). Na ogół są to silniki z turbodoładowaniem na mieszanki ubogie, w którym zwiększone ciśnienia w kolektorze zapobiegają dopływowi dostatecznej ilości środka smarnego do prowadnic zaworów, co skutkuje niskim zużyciem oleju i może prowadzić do przyspieszonego zużycia prowadnic zaworów i recesji zaworu. Zwiększa to także możliwość zużycia i zniszczeń kwasowych górnych elementów cylindra skutkiem działania kwaśnych produktów spalania. Mobil Pegasus 610 to olej silnikowy o 1,0% zawartości popiołu, wysokiej liczbie zasadowej TBN i wyjątkowej rezerwie alkalicznej, zaprojektowany tak, aby równoważył negatywne oddziaływanie tych korozyjnych materiałów na elementy silnika. Te doskonałe właściwości antykorozyjne zapobiegają korozyjnemu zużyciu cylindrów, zaworów i łożysk, co może skutkować dłuższą trwałością eksploatacyjną silnika i niższymi kosztami utrzymania. Mobil Pegasus 610 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem i zatarciem minimalizując zacieranie i powstawanie wżerów tłoków oraz zużycie cylindrów i pierścieni. Olej ten można także stosować do smarowania sprężarek tłokowych na gaz wysypiskowy i z biomasy.

 

Receptura Mobil Pegasus 610 zawiera wysokiej jakości mineralne oleje bazowe w połączeniu z technologicznie zaawansowanym zestawem dodatków o zawartości popiołu 1,0% służącym zapewnieniu doskonałej ochrony komponentów silników i sprężarek. Produkt ten wykazuje wysoką stabilność chemiczną, odporność na utlenianie i nitrację. Mobil Pegasus 610 oferuje wyjątkową odporność na zużycie elementów mechanizmu rozrządu i ochronę przed tworzeniem się osadów i szlamu. Zalety te w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami detergująco-dyspergującymi przeciwdziałają tworzeniu się popiołu i osadów węglowych, które mogłyby powodować obniżenie wydajności silnika i spalanie detonacyjne.

 

Właściwości i zalety

Olej Mobil Pegasus 610 do silników gazowych zapewnia dodatkowy margines ochrony przy zastosowaniach wykorzystujących paliwo zanieczyszczone. Jego doskonałe właściwości detergująco-dyspergujące zapewniają także poprawę czystości silnika, spowalniają jego zużycie i poprawiają osiągi. Zastosowanie tego produktu może spowodować zmniejszenie kosztów konserwacji i zwiększenie wydajności produkcji. Jego doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie może skutkować wydłużeniem okresów pomiędzy wymianą oleju i obniżeniem kosztów jego filtracji. Wysoka rezerwa alkaliczna tego produktu pozwala na jego zastosowanie w silnikach pracujących na paliwie z umiarkowaną zawartością związków korozyjnych w paliwie.

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoka rezerwa alkaliczna i wysoka wartość TBN

Kontrola zużycia i korozji w aplikacjach, które pracują na bardzo zanieczyszczonych gazach

Chroni gniazda i powierzchnie czołowe zaworów w silnikach czterosuwowych

Redukuje ilość osadów w komorze spalania wydłużając żywotność świec zapłonowych

Doskonałaochrona przed zużyciem i zacieraniem

Mniejsze zużycie elementów silnika

Zmniejszone ryzyko zacierania tulei wwysokoobciążonych silnikach

Zapewnia doskonałą ochronę przy docieraniu

Doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie

Wydłuża żywotność oleju i filtrów

Dłuższe przerwy pomiędzy wymianą oleju

Zmniejszone koszty filtrów

Doskonała odporność na utlenianie i nitrację

Wysoka odporność na korozję

Zmniejsza ryzyko zużycia rozrządu zaworowego wsilniku czterosuwowym

Ochrona łożysk i elementów silnika

Doskonałe właściwości myjąco/dyspergujące

Neutralizuje powstawanie kwasów w oleju

Ochrona górnej części cylindra i elementów rozrządu zaworowego

Wydłuża żywotność oleju i filtrów

Dłuższa trwałość filtrów

Receptura bez zawartości cynku i fosforu

Przedłużona trwałość i zwiększona wydajność katalizatora

 

Zastosowania

     •  Silniki gazowe pracujące na paliwie zawierających niewielkie ilości siarkowodoru (H2S)

     •  Silniki pracujące na paliwie, które zawiera związki działające korozyjnie, takie jak TOHCL (całkowite organiczne halogenki jako chlorki) oraz gazy wysypiskowe i z biomasy

     •  Czterosuwowe silniki gazowe z zapłonem iskrowym, o bardzo niskim zużyciu oleju smarnego

     •  Sprężarki tłokowe na gaz ziemny zwierający siarkę lub halogenki

     • Silniki wolnossące o dużej mocy lub wolnossące pracujące z wydajnością znamionową lub przekraczającą ją w wysokich temperaturach

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy C, Typ 2 i 3)

INNIO Waukesha Engine Landfill Gas Applications - silniki na gaz wysypiskowy

MAN M 3271-4

Rolls-Royce Solutions Augsburg (dawniej MTU Onsite Energy) silniki gazowe serii 400 - wszystkie silniki na biogaz, gaz kanalizacyjny i wysypiskowy

Wartsila Crepelle 26 Dual Fuel

GUASCOR Wszystkie typy modeli silników innych niż na gaz ziemny (z wyjątkiem 86EM i 100EM)

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Klasa lepkości

SAE 40

Liczba zasadowa - Ksylen / kwas octowy, [mgKOH/g], ASTM D2896

11,1

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-18

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,0

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

257

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

98

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

131

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13.3

Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], OBLICZONY

0,888

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx