Mobil Pegasus 801

Olej do silników gazowych

Mobil Pegasus 801

Olej Mobil Pegasus™ 801 jest wysokiej jakości olejem SAE 40, przeznaczonym do smarowania wszystkich klas silników gazowych pracujących przy niskich, średnich i dużych prędkościach, dla których zaleca się stosowanie olejów niskopopiołowych lub bezpopiołowych. Zapewnia on doskonałą czystość i wydajność silnika; przyczynia się do zapobiegania tworzeniu się osadów węgla i popiołu na tłokach, w obszarach pasów pierścieni, na szczelinach wlotowych i wylotowych, na zaworach i trzpieniach zaworów oraz w komorach spalania. Olej Mobil Pegasus 801 zapobiega także tworzeniu się osadów węgla w szczelinach silników dwusuwowych. Minimalizuje zużycie silnika i chroni gniazda i przylgnie zaworów oraz prowadnice czterosuwowych silników z turbodoładowaniem. Mobil Pegasus 801 zapewnia znakomitą ochronę przeciwko ścieraniu w wymagających warunkach oraz doskonałą ochronę przeciwkorozyjną wewnętrznych elementów silnika. Używając tego produktu można wydłużyć żywotność filtrów i oleju, zaś wysoka wydajność oleju Mobil Pegasus 801 pomaga także wydłużyć okresy pomiędzy serwisowaniem i remontami silnika.

Mobil Pegasus 801 to najnowsza generacja bezpopiołowych olejów do silników gazowych z detergentami, zapobiegających zacieraniu się, zawierających wysokorafinowane oleje bazowe i zaawansowany technologicznie pakiet dodatków uszlachetniających. Został on opracowany z myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu stabilności chemicznej i termicznej, czego efektem jest większa czystość silników i ich wyższa wydajność. Mobil Pegasus 801 zapewnia wyjątkową czystość i optymalną ochronę przeciwzużyciową w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych, nie powodując tworzenia się osadów popiołowych

Własności i zalety

Mobil Pegasus 801 zapewnia doskonałą skuteczność zarówno w dwu-, jak i czterosuwowych silnikach gazowych i stanowi doskonały wybór tam, gdzie zalecane jest stosowanie olejów bezpopiołowych i niskopopiołowych. Zawarty w nim specjalny pakiet dodatków uszlachetniających chroni silniki o wysokim i średnim ciśnieniu użytecznym przeciwko zacieraniu, powstawaniu wżerów i zużyciu, szczególnie podczas krytycznych okresów docierania. Takie działanie może przyczynić się do wydłużenia żywotności silnika i obniżyć koszty utrzymania. Mobil Pegasus 801 wykazał się znakomitą skutecznością w wielu różnych silnikach i warunkach eksploatacyjnych. Możliwe jest więc jednoczesne zastosowanie Mobil Pegasus 801 w wielu różnych silnikach, , zamiast kilku innych produktów, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo zastosowania niewłaściwego oleju.

WłasnościZalety i potencjalne korzyści
Wyjątkowa odporność na utlenianieDłuższa żywotność silnika i oleju
Czystsze silniki
Przedłużona trwałość filtra
 Specjalna formuła zapewniająca bardzo niską zawartością popiołówRedukcja osadów węglowych w szczelinach (silniki dwusuwowe)
Zredukowane osady popiołu i węgla w zaworach i komorze spalania
Dłuższa żywotność świec zapłonowych
Doskonała ochrona przed zużywaniem i zacieraniemMniejsze zużycie silnika
Przedłużona żywotność silnika
Doskonała ochrona przy docieraniu dla silników o wysokim i średnim ciśnieniu użytecznym
Dłuższa żywotność pierścieni, tłoków i tulei
Wyjątkowa odporność na nitracjęMniej szlamu w silniku
Dłuższa żywotność filtra
Mniej osadów w silniku
Wysoki poziom zabezpieczenia antykorozyjnegoChroni elementy silnika przed zużyciem korozyjnym
Dłuższa żywotność silnika i niższe koszty konserwacji

Zastosowania

  • Mobil Pegasus 801 jest przeznaczony do smarowania skrzyni korbowych oraz cylindrów silnika i sprężarki dwu- i czterosuwowych silników gazowych o zapłonie iskrowym napędzanych czystym paliwem.
  •  Idealnie nadaje się dla silników napędzających generatory mocy lub sprężarki gazowe w branży wydobywania, przesyłu, składowania i dystrybucji gazu ziemnego..
  • Silniki chłodzone ebuliometrycznie
  • Silniki działające przez dłuższe okresy czasu bez dozoru w odległych lokalizacjach. Silniki te często działają w pełnym zakresie lub przekraczają swoją moc wyjściową, podczas gdy inne urządzenia działają z przerwami lub jako sprzęt rezerwowy. Ich niezawodność jest w takich przypadkach niezbędna.
  • Oleje Mobil Pegasus 801 dają znakomite wyniki w wielozadaniowych silnikach na gaz ziemny, a szczególnie w silnikach z wysokim turbodoładowaniem wymagających ochrony przeciw zacieraniu dla tulei cylindrów i części prowadzących tłoków.
  •  Kiedy sprężany jest gaz ziemny lub naftowy, który jest suchy i nie zawiera płynnych zawiesin ani elementów korozyjnych, cylindry sprężarek są zwykle smarowane tymi samymi olejami, co skrzynie korbowe silników.. Mobil Pegasus 801 idealnie sprawdza się w takich przypadkach.


Specyfikacje i dopuszczenia

Pegasus 801 jest zalecany w zastosowaniach, gdzie wymagane są: 
Bezpopiołowe lub niskopopiołowe oleje do silników gazowych 
Znakomita ochrona przed zacieraniem 
Szeroki zakres rodzajów silników gazowych 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna 

Pegasus 801 
Klasa lepkości SAE40
Lepkość kin., ASTM D 445 
cSt w temp. 40ºC 125
cSt w temp. 100º C 13,2
Wskaźnik lepkości ASTM D 227097
Popiół siarczanowy, [w%], ASTM D 874 0,13
Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 28962,2
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97-15
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92249
Gęstość w 15°C, [kg/l], ASTM D 12980,886

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karty Charakterystyki Preparatu Chemicznego można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.