Mobil Pegasus 705

Olej do silników gazowych

Mobil Pegasus 705 to wysokiej jakości olej silnikowy klasy premium SAE 40 do silników wysokoprężnych przeznaczony do smarowania szerokiej gamy silników napędzanych gazem ziemnym. Zalecany dla nowszych szybkobieżnych czterosuwowych silników gazowych napędzanych mieszankami stechiometrycznymi i ubogimi, które są wrażliwe na zużycie gniazd i przylgni zaworowych. Olej ten jest również zalecany do smarowania sprężarek gazu i szerokiej gamy silników wymagających oleju o niskiej zawartości popiołu. Formulacja oleju Pegasus 705 składa się z wybranych wysokiej jakości mineralnych olejów bazowych i technologicznie zaawansowanego systemu dodatków uszlachetniających opracowanego w celu zapewnienia doskonałej ochrony elementów silnika i sprężarki oraz zmniejszenia poziomu osadów w komorze spalania. Wykazuje doskonałą stabilność chemiczną i odporność na utlenianie i nitrowanie, co skutkuje dłuższą trwałością eksploatacyjną oleju i niższymi kosztami wymiany filtra. Zalety te w połączeniu z doskonałymi właściwościami myjąco-dyspergującymi minimalizują tworzenie się popiołu i osadów węglowych, które mogą powodować słabszą wydajność silnika i spalanie detonacyjne.

 

Pegasus 705 wykazuje doskonałe właściwości antykorozyjne, które zapobiegają korozyjnemu zużyciu cylindrów, zaworów i łożysk, co przekłada się na dłuższą trwałość eksploatacyjną silnika. Wysoki poziom odporności na zużycie zmniejsza zużycie pierścieni, tulei i łożysk. Zapewnia również wyjątkową ochronę gniazd i przylgni zaworowych oraz redukuje zużycie i tworzenie się osadów w krytycznych prowadnicach zaworów wysokoobciążonych czterosuwowych silników z turbodoładowaniem.

 

Właściwości i zalety

Olej Mobil Pegasus 705 do silników gazowych zapewnia lepszą czystość silnika, mniejsze zużycie jego elementów oraz poprawia wydajność. Produkt jest szczególnie przydatny do przedłużenia trwałości eksploatacyjnej zaworów i poprawy osiągów silnika w nowszych, szybkobieżnych czterosuwowych silnikach na ubogie mieszanki, pracujących pod dużym obciążeniem. Skutek to zmniejszenie kosztów konserwacji i zwiększenie wydajności produkcji. Jego doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie przekłada się na dłuższe okresy pomiędzy wymianami i obniżone koszty filtrów oleju. Pegasus 705 zmniejsza tworzenie się popiołu i węgla w komorach spalania, co skutkuje niższymi kosztami konserwacji przy jednoczesnej poprawie osiągów silnika i obniżeniu kosztów paliwa.

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonałe właściwości chroniące przed zużyciem i zacieraniem

Mniejsze zużycie elementów silnika

Redukcja zużycia tulei w wysoko obciążonych silnikach gazowych

Zapewnia doskonałą ochronę przy docieraniu

Doskonała stabilność oksydacyjna i chemiczna

Czystsze silniki

Dłuższe przerwy pomiędzy wymianami oleju

Mniejsze koszty filtrów

Doskonała odporność na utlenianie i nitrację

Zmniejsza koksowanie i tworzenie się osadów na denkach tłoków

Receptura niskopopiołowa

Zmniejsza zużycie gniazd, przylg i prowadnic zaworów.

Redukuje ilość osadów w komorze spalania wydłużając żywotność świec zapłonowych

Doskonała ochrona przed zużyciem i zacieraniem

Niższe koszty paliwa

Odporność na korozję

Zmniejsza zużycie prowadnic zaworów w silnikach czterosuwowych

Ochrona łożysk i elementów silnika

Znakomite właściwości myjąco-dyspergujące

Czystsze silniki

Lepsza wydajność górnego cylindra

Dłuższa trwałość filtrów

Niższe koszty konserwacji

 

Zastosowania

     •  Szybkobieżne, czterosuwowe silniki gazowe napędzane mieszankami stechiometrycznymi i ubogimi, wrażliwe na zużycie gniazd zaworów

     •  Skrzynie korbowe i siłowniki gazowych silników dwusuwowych i czterosuwowych o zapłonie iskrowym

     •  Zalecany do zastosowań wymagających formulacji niskopopiołowych

     • Sprężarki tłokowe sprężające gaz ziemny

     • Wolnossące silniki lub silniki wysokiej mocy pracujące w wysokich temperaturach

     • Silniki zasilane paliwami o niskiej zawartości siarkowodoru i związków chloru

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt otrzymał następujące aprobaty:

GE JENBACHER TI 1000-1108 (Paliwo gazowe klasy A) silniki Typu 9

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy A, Serie 2, 3, 4 i 6)

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy B, Serie 4 i 6)

MAN M 3271-2

MTU MTU SILNIKI GAZOWE S4000 L32, L33 NA GAZ ZIEMNY

MTU MTU Silniki gazowe S4000 L61, L62, L63, L64 na gaz ziemny

MWM GmbH TR 0199-99-2105, TCG2016 < 48.5 kWe / cyl. TCG2020 < 95.0 kWe / cyl. TCG2032 < 260.0 kWe / cyl.

PERKINS GAS ENGINE OIL - GAZ ZIEMNY

WARTSILA 220SG

WARTSILA 28SG

WARTSILA 32DF

WARTSILA 34SG

WARTSILA NSD W12V150SG, W12V175SG, W16V175SG

WARTSILA W25SG

MTU Onsite Energy MTU silniki gazowe serii 400, wszystkie silniki na gaz ziemny i propan

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

CATERPILLAR

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,5

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

252

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

126,2

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-18

Ciężar właściwy, [15,6°C/15,6°C], ASTM D1298

0,887

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

5,6

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

98

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: