Mobil Pegasus 610 Ultra

Olej do silników gazowych

Mobil Pegasus ™ 610 Ultra to wysokowydajny olej do silników biogazowych przeznaczony przede wszystkim do smarowania nowoczesnych średnio i wysokoobrotowych czterosuwowych silników na paliwa zawierające składniki o działaniu korozyjnym, takie jak siarkowodór lub halogeny (związki z zawartością chloru, fluor itp.). Produkt ten został specjalnie zaprojektowany, aby radzić sobie z agresywnymi gazami z wysoką zawartością siarkowodoru, który znacząco wpływa na skrócenie okresów pomiędzy wymianami oleju, zwiększenie zużycia i skrócenie czasu pracy silnika.

Mobil Pegasus™ 610 Ultra zawiera 1% wag. popiołu siarczanowego, wysoka wartość całkowitej liczby zasadowej TBN tego oleju zapewnia wysoką rezerwę alkaliczną przygotowaną w celu zrównoważenia negatywnego wpływu kwaśnych związków na elementy silnika.

Produkt Pegasus 610 Ultra zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową i przeciwzatarciową, co pozwala na ograniczenie do minimum zacierania tłoków oraz zacierania i zużycia cylindrów i pierścieni. Produkt ten może być stosowany do smarowania sprężarek tłokowych sprężających gaz wysypiskowy i biomasę.

Mobil Pegasus™ 610 Ultra gwarantuje wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej, która wpływa na zmniejszenie ryzyko zacierania tulei, wydłuża okresy pomiędzy remontami oraz znacząco wydłuża czas pracy silnika.


Właściwości i zalety

Mobil Pegasus™ 610 Ultra zapewnia wysoki poziom ochrony w aplikacjach pracujących na bardzo zanieczyszczonym gazie, gdzie zaobserwowano zacieranie tłoka, tworzenie się osadów i skrócenie okresów pomiędzy wymianami oleju.  

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoka rezerwa alkaliczna i wysoka wartość TBN

Kontrola zużycia i korozji w aplikacjach, które pracują na bardzo zanieczyszczonych gazach

Ochrona gniazd i przylgni zaworowych w czterosuwowych silnikach

Redukuje ilość osadów w komorze spalania wydłużając żywotność świec zapłonowych

Doskonałaochrona przed zużyciem i zacieraniem

Mniejsze zużycie elementów silnika

Zmniejszone ryzyko zacierania tulei w wysokoobciążonych silnikach

Zapewnia doskonałą ochronę przy docieraniu

Doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie

Czystsze silniki

Wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, nawet przy bardzo zanieczyszczonych gazach

Zmniejszone koszty filtrów

Doskonała odporność na utlenianie i nitrację

Wysoka odporność na korozję

Zmniejsza ryzyko zużycia rozrządu zaworowego w silniku czterosuwowym

Ochrona łożysk i elementów silnika

Doskonałe właściwości myjąco/dyspergujące

Neutralizuje kwaśne związki powstające podczas spalania w oleju

Ochrona górnej części cylindra i elementów rozrządu zaworowego

 

Zastosowania

Silniki gazowe pracujące na paliwie zawierającym m.in. siarkowodór w średnich/dużych ilościach; duże ilości siloksanów, które wskutek procesu spalania powodują powstawanie dużych ilości osadów i zużycie tulei.

Silniki pracujące na paliwie, które zawiera związki działające korozyjnie, takie jak TOHCL (całkowite organiczne halogenki jako chlorki)

Sprężarki tłokowe pracujące na gazie ziemnym zwierającym siarkę lub halogenki

Silniki o dużej mocy lub wolnossące, pracujące przy lub powyżej znamionowej pojemności w wysokich temperaturach

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 40

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12,9

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

107

Gęstość w 15.6°C, [g/ml] ASTM D1298

0,875

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

259

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,0

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

10,5

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx