Mobil Pegasus 610 Ultra

Olej do silników gazowych

Mobil Pegasus 610 Ultra

Mobil Pegasus™ 610 Ultra to najnowszej generacji olej do silników zasilanych gazem ziemnym przeznaczony przede wszystkim do smarowania nowoczesnych czterosuwowych silników średnio i wysokoobrotowych napędzanych gazem, który zawiera korozyjne zanieczyszczenia takie jak siarkowodór, halogenki (związki zawierające chlor, flour itd). Produkt ten jest specjalnie opracowany, aby poradzić sobie z agresywnymi gazami o wysokim poziomie siarkowodoru, co znacznie ogranicza okresy pomiędzy wymianami oleju i z wysokim poziomem siloksanów, których efekty ścierne po spaleniu mogą znacznie zwiększyć zużycie i skrócic żywotność silnika.

 

Mobil Pegasus™ 610 Ultra zawiera olej z 1% wag. popiołu siarczanowego i wysoką wartością całkowitej liczby zasadowej TBN, co zapewnia wysoką rezerwę alkaliczną przygotowaną w celu zrównoważenia negatywnego wpływu kwaśnych związków na elementy silnika.

 

Mobil Pegasus™ 610 Ultra zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową i szczególnie przeciwzatarciową, co pozwala na ograniczenie do minimum zacierania tłoków oraz zacierania i zużycia cylindrów i pierścieni. Produkt ten może być stosowany do smarowania sprężarek tłokowych sprężających gaz wysypiskowy i biomasę.

 

Mobil Pegasus™ 610 Ultra oferuje wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej, która wpływa na zmniejszenie ryzyko zacierania tulei, wydłuża okresy pomiędzy remontami oraz znacząco wydłuża czas pracy silnika.

 

Właściwości i zalety

Mobil Pegasus™ 610 Ultra zapewnia wysoki poziom ochrony w aplikacjach pracujących na bardzo zanieczyszczonym gazie, gdzie zaobserwowano zacieranie tłoka, tworzenie się osadów i skrócenie okresów pomiędzy wymianami oleju.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoka rezerwa alkaliczna i wysoka wartość TBN

Kontrola zużycia i korozji w aplikacjach, które pracują na bardzo zanieczyszczonych gazach

 

Ochrona gniazd i przylgni zaworowych w czterosuwowych silnikach

 

Redukuje ilość osadów w komorze spalania wydłużając żywotność świec zapłonowych

Doskonałaochrona przed zużyciem i zacieraniem

Mniejsze zużycie elementów silnika

 

Zmniejszone ryzyko zacierania tulei w wysokoobciążonych silnikach

 

Zapewnia doskonałą ochronę przy docieraniu

Doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie

Czystsze silniki

 

Wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, nawet przy bardzo zanieczyszczonych paliwach

 

Zmniejszone koszty filtrów

 

Doskonała odporność na utlenianie i nitrację

Wysoka odporność na korozję

Zmniejsza ryzyko zużycia rozrządu zaworowego w silniku czterosuwowym

 

Ochrona łożysk i elementów silnika

Doskonałe właściwości myjąco/dyspergujące

Neutralizuje kwaśne związki powstające podczas spalania w oleju

 

Ochrona górnej części cylindra i elementów rozrządu zaworowego

 

Zastosowania

Silniki gazowe pracujące na paliwie zawierającym m.in. siarkowodór (H2S) w średnich/dużych ilościach; duże ilości siloksanów, które wskutek procesu spalania powodują powstawanie dużych ilości osadów i zużycie tulei.

 

Silniki pracujące na paliwie, które zawiera związki działające korozyjnie, takie jak TOHCL (całkowite organiczne halogenki jako chlorki)

 

Sprężarki tłokowe pracujące na gazie ziemnym zwierającym siarkę lub halogenki

 

Silniki o dużej mocy lub wolnossące, pracujące przy lub powyżej znamionowej pojemności w wysokich temperaturach

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN M 3271-4

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Oleje smarne do silników gazowych (CG132, CG170, CG260)

MWM GmbH TR 0199-99-2105, Oleje smarowe do silników gazowych

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy C, Typ 2 i 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy B, Typ 2 i 3)

MTU Onsite Energy Gas Engines Series 400 - wszystkie silniki bez katalizatora SCR zasilane biogazem.

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 40

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

12,9

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

107

Gęstość w 15.6°C, [g/ml] ASTM D1298

0,875

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-30

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

259

Popiół siarczanowy, % wag., ASTM D874

1,0

Liczba zasadowa - Ksylen / kwas octowy, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

10,3

(*) użycie innych, zgodnych z normą ASTM, rozpuszczalników może powodować odmienne rezultaty.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx