Mobil Pegasus 1005

Olej klasy premium do silników gazowych

Mobil Pegasus™ 1005 to wysokiej jakości olej do silników gazowych, zaprojektowany aby zapewnić ochronę na najwyższym poziomie dzisiejszych czterosuwowych silników gazowych o wysokiej mocy i niskim poziomie emisji, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych osiągów we wcześniejszych modelach silników. Mobil Pegasus 1005 to najnowszy dodatek do rodziny Mobil Pegasus sprawdzonych olejów silnikowych o zrównoważonej i trwałej formulacji do silników na gaz ziemny.

 

W oleju Mobil Pegasus 1005 zastosowano wysokiej jakości oleje bazowe i zaawansowaną technologię dodatków, aby zapewnić wyjątkową odporność na utlenianie i azotowanie oraz stabilność cieplną. Zrównoważona formulacja Mobil Pegasus 1005 zapewnia wyjątkowe właściwości ochrony przed zużyciem mocno obciążonych elementów mechanizmu rozrządu, tłoków, tulei, łożysk i przekładni zębatych, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z materiałami reaktorów katalitycznych. Zastosowany tu zestaw detergentów i dyspergatorów przeciwdziała osadzaniu się węgla i pokostu, aby zminimalizować zużycie oleju i utrzymać czystość silnika nawet przy przedłużonych okresach pomiędzy wymianami oleju.

 

Mobil Pegasus 1005 może przyczynić się do przedłużenia trwałości eksploatacyjnej silników i poprawy ich czystości oraz niezawodności, co prowadzi do wzrostu wydajności.

 

Właściwości i zalety

Mobil Pegasus 1005 to czołowy przedstawiciel przemysłowych środków smarnych marki Mobil, które słyną z innowacyjności, nowatorskiej technologii i ogólnej wysokiej jakości

Mobil Pegasus 1005 oferuje następujące właściwości i potencjalne zalety:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wydłużony okres eksploatacji oleju

Poprawa okresy pomiędzy wymianą oleju, mniej wymian i zakupów oleju, mniej zużytego oleju i robocizny, co przyczynia się do obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia dyspozycyjności silników.

Większa dostępność silników, co umożliwia zwiększenie wydajności.

Skuteczność w utrzymaniu czystości

Przyczynia się do kontroli tworzenia się osadów w komorze spalania i na tłokach, aby zmaksymalizować sprawność i niezawodność silnika.

Przyczynia się do przeciwdziałania tworzeniu się osadów w wymiennikach ciepła, aby zmaksymalizować produkcję ciepła.

Niskie zużycie oleju

Niska lotność oleju przyczynia się do zminimalizowania osadów w silniku i układzie wydechowym, aby wydłużyć trwałość eksploatacyjną reaktora katalitycznego i wydłużyć okresy pomiędzy czyszczeniem wymiennika ciepła.

Przyczynia się do zmniejszenia ilości uzupełnianego oleju i zakupów środków smarnych.

Doskonała ochrona przed zużyciem

Przyczynia się do spowolnienia zużycie krytycznych elementów silnika

Maksymalizuje niezawodność i wydajność silnika

 

Zastosowania

Mobil Pegasus 1005 przeznaczony jest do stosowania w:

     •  Silnikach Caterpillar, MWM GmBh (dawne Deutz Power Systems), Jenbacher, Rolls Royce-Bergen, Wartsila, Waukesha i innych czterosuwowych silnikach z turbodoładowaniem, wolnossących, średnio i szybkoobrotowych, które wymagają stosowania oleju niskopopiołowego

     • Czterosuwowe silniki gazowe napędzane mieszankami stechiometrycznymi i ubogimi pracujące pod dużym obciążeniem i w wysokich temperaturach

     • Wysokoobrotowe, czterosuwowe silniki gazowe stosowane w układach kogeneracyjnych

     • Silniki napędzane gazem ziemnym wyposażone w reaktory katalityczne

     •  Silniki zasilane paliwami alternatywnymi o niskiej zawartości siarki lub chloru

     • Zastosowania typu „field gathering", w których jako paliwo wykorzystywany być może tzw. gaz kwaśny o niskiej zawartości H2S < 0.1% (1000 ppm)

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

AVTODISEL (YaMZ) YaMZ-1-97

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Oleje smarne do silników gazowych (CG132, CG170, CG260)

Caterpillar/MaK GCM34

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy A, Typ 2 i 3, wydłużone okresy pomiędzy wymianą)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy A, Typ 4B i 6E)

INNIO Waukesha Engine dla silników 220GL na gaz jakości gazociągowej

INNIO Waukesha Engine do zastosowań kogeneracyjnych/sprężarkowych przy użyciu gazu jakości gazociągowej

MAN M 3271-2

MTU Silniki gazowe S4000 L61, L62, L63, L64 na gaz ziemny

MTU Silniki gazowe serii 4000 Mx5xN na gaz ziemny

MTU Onsite Energy silniki gazowe serii 400, wolnossące na gaz ziemny i propan

MWM GmbH TR 0199-99-2105, Oleje smarowe do silników gazowych

Perkins Gas Engine Oil – Gaz Ziemny

Rolls-Royce Bergen Engines BV-G

Rolls-Royce Bergen Engines CR-G

Rolls-Royce Bergen Engines K-G1

Rolls-Royce Bergen Engines K-G2

Rolls-Royce Bergen Engines K-G3

Wartsila 175SG

Wartsila 220SG

Wartsila 25SG

Wartsila 28SG

WARTSILA 32DF (do ciągłej pracy na gazie ziemnym)

Wartsila 34SG

WARTSILA 50DF (do ciągłej pracy na gazie ziemnym)

Wartsila 50SG 

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

Caterpillar

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 40

Liczba zasadowa - Ksylen / kwas octowy, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

5,4

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-25

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

13,4

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

106

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

265

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

121

Popiół siarczanowy, % wag., ASTM D874

0,5

Gęstość w 15.6°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,855

 

(*) użycie innych, zgodnych z normą ASTM, rozpuszczalników może powodować odmienne rezultaty. 

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx