Mobil Pegasus 1005

Olej klasy premium do silników gazowych

Mobil Pegasus 1005

Mobil Pegasus™ 1005 to wysokiej jakości olej do silników gazowych, zaprojektowany aby zapewnić ochronę na najwyższym poziomie dzisiejszych czterosuwowych silników gazowych o wysokiej mocy i niskim poziomie emisji, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych osiągów we wcześniejszych modelach silników. Mobil Pegasus 1005 to najnowszy dodatek do rodziny Mobil Pegasus sprawdzonych olejów silnikowych o zrównoważonej i trwałej formulacji do silników na gaz ziemny.

 

W oleju Mobil Pegasus 1005 zastosowano wysokiej jakości oleje bazowe i zaawansowaną technologię dodatków, aby zapewnić wyjątkową odporność na utlenianie i azotowanie oraz stabilność cieplną. Zrównoważona formulacja Mobil Pegasus 1005 zapewnia wyjątkowe właściwości ochrony przed zużyciem mocno obciążonych elementów mechanizmu rozrządu, tłoków, tulei, łożysk i przekładni zębatych, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z materiałami reaktorów katalitycznych. Zastosowany tu zestaw detergentów i dyspergatorów przeciwdziała osadzaniu się węgla i pokostu, aby zminimalizować zużycie oleju i utrzymać czystość silnika nawet przy przedłużonych okresach pomiędzy wymianami oleju.

 

Mobil Pegasus 1005 może przyczynić się do przedłużenia trwałości eksploatacyjnej silników i poprawy ich czystości oraz niezawodności, co prowadzi do wzrostu wydajności.

 

Właściwości i zalety

Mobil Pegasus 1005 to czołowy przedstawiciel przemysłowych środków smarnych marki Mobil, które słyną z innowacyjności, nowatorskiej technologii i ogólnej wysokiej jakości.

Mobil Pegasus 1005 oferuje następujące właściwości i potencjalne zalety:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wydłużony okres eksploatacji oleju

Poprawia interwał wymiany oleju, zmniejsza liczbę zmian oleju i zakupów oleju, tworzy mniej zużytego oleju i pracy, co pomaga zmniejszyć koszty operacyjne i zwiększenia dyspozycyjności silników.

Większa dostępność silników, co umożliwia zwiększenie wydajności.

Skuteczność w utrzymaniu czystości

Przyczynia się do kontroli tworzenia się osadów w komorze spalania i na tłokach, aby zmaksymalizować sprawność i niezawodność silnika.

Pomaga kontrolować odkładanie się zanieczyszczeń w wymiennikach ciepła, co przyczynia się do maksymalizacji wydajność produkcji ciepła

Niskie zużycie oleju

Niski poziom lotności pomaga minimalizować osady w silniku i układzie wydechowym, co przyczynia się do wydłużenia żywotności katalizatora i przedłużenia interwałów między czyszczeniem wymienników ciepła.

Przyczynia się do zmniejszenia ilości uzupełnianego oleju i zakupów środków smarnych.

Doskonała ochrona przed zużyciem

Przyczynia się do spowolnienia zużycia krytycznych elementów silnika

Maksymalizuje niezawodność i wydajność silnika

 

Zastosowania

Mobil Pegasus 1005 przeznaczony jest do stosowania w:

     •  Silnikach Caterpillar, MWM GmBh (dawne Deutz Power Systems), Jenbacher, Rolls Royce-Bergen, Wartsila, Waukesha i innych czterosuwowych silnikach z turbodoładowaniem, wolnossących, średnio i szybkoobrotowych, które wymagają stosowania oleju niskopopiołowego

     • Czterosuwowe stechiometryczne silniki o spalaniu ubogim i pracujące w warunkach dużego obciążenia i wysokich temperatur

     • Wysokoobrotowe, czterosuwowe silniki gazowe stosowane w układach kogeneracyjnych

     • Silniki napędzane gazem ziemnym wyposażone w reaktory katalityczne

     •  Silniki zasilane paliwami alternatywnymi o niskiej zawartości siarki lub chloru

     • Zastosowania typu „field gathering", w których jako paliwo wykorzystywany być może tzw. gaz kwaśny o niskiej zawartości H2S < 0.1% (1000 ppm)

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Oleje smarne do silników gazowych (CG132, CG170, CG260)

Caterpillar/MaK 4-suwowe silniki średnioobrotowe (na gaz) w tym GCM-34.

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy A, Typ 2 i 3, wydłużone okresy pomiędzy wymianą)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy A, Typ 4B i 6E)

INNIO Waukesha Engine dla silników 220GL na gaz jakości gazociągowej

INNIO Waukesha Engine do zastosowań kogeneracyjnych/sprężarkowych przy użyciu gazu jakości gazociągowej

MAN M 3271-2

MTU Silniki gazowe S4000 L61, L62, L63, L64 na gaz ziemny

MTU Silniki gazowe serii 4000 Mx5xN na gaz ziemny

MWM GmbH TR 0199-99-2105, Oleje smarowe do silników gazowych

PERKINS GAS ENGINE OIL - GAZ ZIEMNY

Bergen Engines AS (dawniej Rolls-Royce Bergen) silniki gazowe typu C

Wartsila 175SG

Wartsila 220SG

Wartsila 25SG

Wartsila 28SG

Wartsila 32DF (do ciągłej pracy na gazie ziemnym)

Wartsila 34SG

Wartsila 50DF (do ciągłej pracy na gazie ziemnym)

Wartsila 50SG

Rolls-Royce Solutions Augsburg (dawniej MTU Onsite Energy) silniki gazowe serii 400, wolnossące na gaz ziemny i propan

Bergen Engines AS (dawniej Rolls-Royce Bergen) silniki gazowe typu K

Bergen Engines AS (dawniej Rolls-Royce Bergen) silniki gazowe B 35:40

Rolls-Royce Solutions Augsburg (dawniej MTU Onsite Energy) silniki gazowe serii 500 - wszystkie silniki na biogaz, gaz kanalizacyjny i gaz wysypiskowy.

Rolls-Royce Solutions Augsburg (dawniej MTU Onsite Energy) silniki gazowe serii 500 - wszystkie silniki na gaz ziemny oraz oczyszczony inny gaz

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

Caterpillar

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Klasa lepkości

SAE 40

Liczba zasadowa - Ksylen / kwas octowy, [mg KOH/g], ASTM D2896

5,4

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-25

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,4

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

106

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

265

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

121

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,5

Gęstość w 15.6°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,855

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx