Mobil Pegasus 710

Olej do silników gazowych

Mobil Pegasus 710

Mobil Pegasus™ 710 to najwyższej jakości olej do silników gazowych przeznaczony głównie do smarowania nowoczesnych, wysokoobrotowych czterosuwowych silników gazowych, w których zużycie oleju jest bardzo małe. Silniki te najczęściej zasilane są mieszanką ubogą, która powoduje zwiększenie ciśnienia w kolektorach wylotowych i zapobiega przedostawaniu się dostatecznej ilości środka smarnego w obszar gniazd zaworowych. Produkt ten jest również rekomendowany do smarowania sprężarek gazowych. Formułowany jest na bazie wysokiej jakości olejów bazowych i zaawansowanego technologicznie pakietu dodatków uszlachetniających o średniej zawartości popiołu siarczanowego zapewniających doskonałą ochronę silnika i elementów sprężarek. Wykazuje wysoką stabilność chemiczną, odporność na utlenianie i nitrację. Pegasus 710 oferuje wyjątkową odporność na zużycie elementów mechanizmu rozrządu i ochronę przed tworzeniem się osadów. Zalety te w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami detergująco-dyspergującymi kontrolują tworzenie się popiołu i osadów węglowych, które mogą powodować słabszą wydajność silnika i spalanie detonacyjne. 

 

Wysoka rezerwa alkaliczna i retencja TBN sprawiają, że nadaje się również do silników pracujących na paliwach agresywnych zawierających niewielkie ilości związków korozyjnych, takich jak siarkowodór. Doskonałe właściwości antykorozyjne zapobiegają korozyjnemu zużyciu cylindrów, zaworów i łożysk, co przekłada się na dłuższą żywotność silnika. Produkt Mobil Pegasus 710 zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową i przeciwzatarciową, co pozwala na ograniczenie do minimum zacierania tłoków oraz zużycia cylindrów i pierścieni.

 

Właściwości i zalety

Mobil Pegasus 710 zapewnia większą czystość silnika, mniejsze zużycie jego elementów oraz poprawia wydajność. Zastosowanie tego produktu spowoduje zmniejszenie kosztów konserwacji i zwiększenie zdolności produkcyjnych. Jego doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie daje efekty w dłuższych okresach pomiędzy wymianami i obniżonymi kosztami filtrów oleju. Wysoka rezerwa alkaliczna tego produktu pozwala na jego zastosowanie w silnikach pracujących na paliwie z niedużą zawartością związków korozyjnych w paliwie.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonałaochrona przed zużyciem i zacieraniem

Mniejsze zużycie elementów silnika

Redukcja zużycia tulei w wysoko obciążonych silnikach gazowych

Zapewnia doskonałą ochronę przy docieraniu

Wysoka stabilność chemiczna i odporność na utlenianie

Czystsze silniki

Dłuższe przerwy pomiędzy wymianami oleju

Mniejsze koszty filtrów

Doskonała odporność na utlenianie i nitrację

Innowacyjna formuła dodatków o średniej zawartości popiołu siarczanowego

Ochrona gniazd zaworowych w czterosuwowych silnikach

Redukuje ilość osadów w komorze spalania wydłużając żywotność świec zapłonowych

Doskonała odporność na korozję

Zmniejsza zużycie prowadnic zaworów w silnikach czterosuwowych

Ochrona łożysk i elementów silnika

Doskonała rezerwa alkaliczna

Kontroluje powstawanie związków kwaśnych podczas spalania w oleju

Zabezpiecza elementy silnika przed działaniem kwaśnych produktów

 

Zastosowania

     •  Czterosuwowe silniki gazowe z zapłonem iskrowym, o bardzo niskim zużyciu oleju

     •  Silniki podatne na zużycie mechanizmu rozrządu zaworowego i na korozję

     • Silniki zasilane paliwami o niskiej zawartości siarkowodoru i związków chloru

     • Sprężarki tłokowe sprężające gaz ziemny

     • Wolnossące silniki lub silniki wysokiej mocy pracujące w wysokich temperaturach

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

INNIO Waukesha Engine do zastosowań kogeneracyjnych/sprężarkowych przy użyciu gazu jakości gazociągowej

Rolls-Royce Solutions Augsburg (dawniej MTU Onsite Energy) silniki gazowe serii 400 - wszystkie silniki na biogaz, gaz kanalizacyjny i wysypiskowy

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy B, Typ 2 i 3)

MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) 4-suwowe silniki średnio-obrotowe na gaz LNG

GUASCOR Wszystkie typy modeli silników na gaz ziemny (z wyjątkiem 86EM i 100EM)

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,0

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

249

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

121

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-15

Ciężar właściwy, [15,6°C/15,6°C], ASTM D1298

0,896

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

98

Ciężar właściwy w 15°C, kg/l, OBLICZONY

0,896

Liczba zasadowa - Ksylen / kwas octowy, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

6,8

 

(*) użycie innych, zgodnych z normą ASTM, rozpuszczalników może powodować odmienne rezultaty.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx