Specyfikacje środka smarnego

Mobil DTE 10 Excel 150 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta