Układy hydrauliczne

Mobil DTE 24 Specification : Models other than C41
Mobil DTE 26 Specification : Model C41

Łożysko

Mobil DTE Oil Heavy Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta