Części napędu – WOM

Mobil SHC Gear 220

Przekładnia – przekładnia obrotu wysięgnika

Mobilube HD 80W-90