Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20

Wysokiej jakości olej silnikowy

Mobil Super 3000 Formula F 5W20

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 opracowano w celu spełnienia wymogu firmy Ford „Ford WSS-M2C948-B". Ford WSS-M2C948-B to szczególny wymóg dla 3-cylindrowych silników 1,0 I EcoBoost, olej spełniający ten wymóg można stosować w większości silników benzynowych samochodów Ford, które wymieniono w części „Zastosowania".

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 to olej silnikowy o standardowej zawartości popiołu i niskiej lepkości wysokotemperaturowej (dynamicznej) HTHS poniżej 2,9 Pa. Produkt ten został przetestowany przez branżę, aby zapewnić niezawodną wydajność silnika pojazdu.

 

Zastosowania

Mobil Super 3000 formula F 5W-20 nadaje się do nowoczesnych, wysokosprawnych samochodów z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi lub hybrydowych firmy Ford, a także do pojazdów japońskich i koreańskich, które wymagają oleju o klasie lepkości SAE 5W-20, i dowolnej specyfikacji, do której nadaje się ten olej.

 

• Formuła Mobil Super 3000 F 5W-20 spełnia wymagania specyfikacji Ford WSS-M2C948-B dla 3-cylindrowych silników Ford EcoBoost 1.0L. Nie jest zalecany do Forda KA (rok prod. 2009) i Forda Focus RS (rok prod. 2004.75).

• Mobil Super 3000 formuła F 5W-20 nie jest zalecany do starszych silników pojazdów przeznaczonych do pracy z olejami silnikowymi o wyższej lepkości.

 

Należy sprawdzić klasy lepkości i specyfikacji zalecane w instrukcji obsługi pojazdu.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt ten spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SN

Ford WSS-M2C948-B

ACEA C5

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-20

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,8

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D1298

0,851

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

230

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

7.9

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

42,4

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,08

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-36

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx