Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20

Wysokiej jakości olej silnikowy

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 to wysokiej jakości olej silnikowy, stworzony aby spełnić wymagania specyfikacji Volvo Car Corporation Motor Oil VCC RBS0-2AE 0W-20.

 

Karty produtków

Właściwości i zalety

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 to olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu siarczanowego i lepkości wysokotemperaturowej HTHS powyżej 2,75 cP.

 

Główne właściwości i zalety:

 

•  Spełnia lub przewyższa standard branżowy ACEA C5, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia paliwa przez silnik i do ochrony układu oczyszczania spalin.

 

•  Spełnia lub przewyższa standard branżowy API SP w zakresie ochrony silników benzynowych TDI o zmniejszonych rozmiarach przed stukaniem i/lub zużyciem podczas pracy przy niskich prędkościach i wysokim momencie obrotowym.

 

•  Doskonałe właściwości niskotemperaturowe zapewniają niezawodne i szybkie uruchamianie i ochronę silnika w niskich temperaturach.

 

Zastosowania

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 przeznaczony jest do nowoczesnych, wysokosprawnych samochodów z silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi i hybrydowymi firmy Volvo, a także do pojazdów japońskich i koreańskich, które wymagają oleju o klasie lepkości SAE 0W-20 i dowolnej obsługiwanej specyfikacji oleju.

 

• Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 nie jest zalecany do starszych silników pojazdów przeznaczonych do pracy z olejami silnikowymi o wyższej lepkości.

 

Należy sprawdzić klasy lepkości i specyfikacji zalecane w instrukcji obsługi pojazdu.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

VOLVO RBS0-2AE 0W-20

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SP

ACEA C5

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 0W-20

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,844

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

222

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

42,1

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

8.7

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

196

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx